Aludarių prekybos galimybės. Aludarių gatvėje pradėti griauti „Tauro bravoro“ pastatai

aludarių prekybos galimybės

aludarių prekybos galimybės

Spausdinti 12 23 Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamo Lietuvos aludarių gildijos narių susitarimo.

Preliminariu tyrėjų vertinimu, Lietuvos aludarių gildija ir jos nariai, sudarydami susitarimą dėl tam tikro stiprumo alaus gamybos ribojimo, pažeidė konkurencijos teisės reikalavimus.

Tyrimo metu buvo nagrinėjamos visos su įtariamu pažeidimu susijusios aplinkybės.

aludarių prekybos galimybės

Tyrimo metu nustatyti faktai leidžia teigti, kad ne vien rūpestis visuomenės sveikata lėmė aludarių susitarimą. Konkurencijos taryba atlikdama tyrimą taip pat įvertino tiriamų subjektų pateiktus paaiškinimus, kad susitarimas negaminti stipraus alaus, buvo derintas su Konkurencijos taryba.

Konkurencijos tarybos tyrėjai atidžiai peržiūrėjo susirašinėjimą su ūkio subjektais ir nustatė, kad m. Rašte dėl aludarių garbės kodekso buvo nurodyta, kad Konkurencijos taryba pastabų neturi.

aludarių prekybos galimybės

Atsižvelgiant į tai, kad gavę tokį Konkurencijos tarybos raštą ūkio subjektai galėjo turėti pagrįstų lūkesčių dėl savo dansk prekybininkas kriptografija teisėtumo, pranešime apie tyrimo išvadas siūloma netaikyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos — piniginės baudos.

Šiuo metu Konkurencijos taryba, remdamasi Europos Komisijos bei kitų valstybių narių praktika, panašaus pobūdžio konsultacijų ir nuomonės ūkio subjektams neteikia - norint įvertinti, ar ketinamas priimti ūkio subjektų sprendimas atitinka konkurencijos teisės reikalavimus, reikia atlikti išsamią visų reikšmingų aplinkybių analizę.

aludarių prekybos galimybės

Tokią analizę privalo atlikti patys ūkio subjektai, kuriems yra geriausiai žinomos visos su ketinamu priimti sprendimu susijusios aplinkybės. Tiesa, Konkurencijos taryba yra parengusi patarimus įvairių asociacijų nariams, kuriuose išsamiai paaiškina, kaip nepažeisti konkurencijos teisės normų.

Ši informacija yra skelbiama Konkurencijos aludarių prekybos galimybės tinklalapyje: čia.

aludarių prekybos galimybės

Pastaba: Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, aludarių prekybos galimybės Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims.

KAIP PRADĖTI INVESTUOTI? // INVESTAVIMAS

Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus.

aludarių prekybos galimybės

Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

  • Per tą laiką daug kas pasikeitė — konkurencija išaugo, alaus gamintojų pelningumas krito.
  • Bitcoin transaction unconfirmed
  • Reklama Visas Lietuvos aludarių pagamintas alus, kuris buvo išvežtas į barus, restoranus, aludes ir kitas viešojo maitinimo įstaigas iki jų uždarymo paskelbus karantiną, gamintojų buvo susigrąžintas ir sunaikintas.
  • Pasirinkimo prekybos treneris youtube
  • Spausdinti 03 04 Kovo 4 d.

Atstovė viešiesiems ryšiams.

Panašūs įrašai