Finansų prekybos sistema

finansų prekybos sistema

Sandorių sudarymas ir vykdymas daugiašalėje prekybos sistemoje ir organizuotos prekybos sistemoje.

Spausdinti Lietuvai, m. Pirmuoju nepriklausomos Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministru tapo Martynas Yčas — žymus teisininkas ir politikas, vienas pirmųjų Lietuvos bankininkystės ir pramonės kūrėjų, publicistas ir leidėjas, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų garbės daktaras.

finansų prekybos sistema

Pirmasis finansų ministras kartu buvo ir vyriausiasis mokesčių valdytojas. Ministrų Kabineto posėdyje nutarta Finansų, prekybos ir pramonės ministeriją išskirti į Finansų ministeriją bei Prekybos ir pramonės ministeriją. Tačiau tokia įstaigų sankloda egzistavo trumpiau nei vienerius metus, nes, vadovaujantis m.

finansų prekybos sistema

Tuo metu joje dirbo apie tarnautojų. Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos struktūroje vyko reikšmingi pokyčiai, susiję su lito įvedimu m.

1918-1940 m.

Lietuvos Seimo nutarimu buvo paskelbta apie naujojo piniginio vieneto įvedimą ir mokesčių sistemos tobulinimu, o m. Finansų, prekybos ir pramonės ministerija pervadinta į Finansų prekybos sistema ministeriją.

Finansų rinkos Finansų rinkos Klientams teikiame paslaugas, susijusias su įvairiomis turto klasėmis: valiuta, fiksuotųjų pajamų vertybiniais popieriais, akcijomis, biržos prekėmis ir žaliavomis.

Šis pavadinimas išliko iki pat m. Nuo ųjų iki ųjų įvairiais laikotarpiais Finansų ministerijos sudėtyje arba pavaldūs buvo Finansų, Mokesčių ir Prekybos departamentai, Valstybinio apdraudimo įstaiga, Valstybės taupomųjų kasų valdyba, Centralinis statistikos biuras, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, Valstybinė technikos-chemijos laboratorija, Matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai, Valstybės spaustuvė, Prekių muziejus, Valiutų komisija.

finansų prekybos sistema

Be to, nuo m. Taip pat ministerijos sudėtyje veikė Vyriausioji karo metu padarytų Lietuvai nuostolių apskaitymo komisija.

Finansų rinkos ir jų rūšys

Vietiniai ministerijos padaliniai buvo apskričių mokesčių inspekcijos, muitinės, taip pat rajonuose dirbantys ministerijos įgaliotiniai — prekybos agentai. Vėliau prie Finansų ministerijos įsteigta Valstybės loterijos įstaiga, Kainų tvarkytojo įstaiga, kurį laiką veikė Geležinkelių tarifų komisija.

Konkursas gimnazistams

Finansų ministro žinioje būdavo Finansų komitetas, Ministro taryba, Valiutų komisija, ministerijos tarėjai, ypatingųjų reikalų valdininkai ir juriskonsultas. Ministerija rengė valstybės biudžeto, mokesčių įstatymų projektus, prižiūrėjo biudžeto vykdymą, lėšų skyrimą, kontroliavo tinkamą išteklių kaupimą, tvarkė ir prižiūrėjo valstybės finansų prekybos sistema, vidaus ir užsienio paskolas, garantijas, nustatė valstybinio kredito sąlygas, vedė valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų pinigų išteklių apskaitą.

finansų prekybos sistema

Finansų ministerija taip pat tvarkė tiesioginius ir netiesioginius mokesčius: nustatė ir kontroliavo jų išieškojimą, administravo valstybės monopolius, tvarkė vidaus ir užsienio prekybą, pramonę, muitus, organizavo žyminio mokesčio ženklų, vekselių ir dokumentų blankų spausdinimą bei pardavimą, išdavė leidimus steigti įmones, rengti pinigines loterijas, tvirtino kredito įstaigų, akcinių bendrovių nuostatus, reguliavo ir kontroliavo loterijų veiklos organizavimą, nustatė pinigų kursą, prižiūrėjo jų emisiją.

Finansų ministerijos vadovai m.

Panašūs įrašai