Lubinų akcijų pasirinkimo sandoriai, Pasirinkti trimeri kaip

Apskaita pas brokerius

lubinų akcijų pasirinkimo sandoriai

Komisijos reglamente EB Nr. Reglamente taip pat nustatyti šių prekių veterinarinio sertifikavimo reikalavimai. Veterinarijos sertifikatų, kurie turi būti teikiami kartu su prekėmis, pavyzdžiai pateikti minėto priedo 2 dalyje.

lubinų akcijų pasirinkimo sandoriai

Ji pateikė Komisijai informaciją dėl atitikties to reglamento reikalavimams ir prašymą įtraukti ją į tą sąrašą. Todėl tikslinga įtraukti šią trečiąją šalį į Reglamento EB Nr. Vis dėlto, kol nepaaiškės planuojamo Maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo Baltarusijoje rezultatai, įtraukiant Baltarusiją į šį sąrašą reikėtų apsiriboti nuostatomis dėl žmonėms vartoti skirtų kiaušinių ir kiaušinių produktų vežimo tranzitu iš šios trečiosios šalies per Sąjungą, jei galutinė paskirties šalis — kita trečioji šalis, nes tokios įvežamos prekės kelia labai nedidelį pavojų gyvūnų sveikatai.

Leidimas vežti tokias prekes turėtų būti suteikiamas, jei pateikiamos papildomos garantijos, kad prekės vežamos tranzitu keliais ar geležinkeliais, sunkvežimiuose arba vagonuose, užplombuotuose eilės numeriu paženklinta plomba.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

lubinų akcijų pasirinkimo sandoriai

Priimta Briuselyje m. Komisijos vardu.

lubinų akcijų pasirinkimo sandoriai

Panašūs įrašai