Prekybos prekėmis variantas 32 3

EUR-Lex - PC - LT

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai Šio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo tikslas — patikslinti dabartinę prekybos prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis statistikos sistemą Ekstrastatąsiekiant: - didesnio teisės aktų aiškumo, paprastumo ir skaidrumo; - pritaikyti Bendrijos išorės prekybos statistikos sistemą atsižvelgiant į planuojamus procedūrų, susijusių su muitinės deklaracijomis, pakeitimus pradėjus naudoti bendruosius leidimus taikyti supaprastinto deklaravimo arba asmens pageidaujamoje vietoje įforminamą procedūrą[1] bei naudojant centralizuotą muitinį įforminimą pagal atnaujintą Bendrijos muitinės kodeksą kuriuo bus pakeistas m.

Tarybos reglamentas EEB Nr. Bendrosios aplinkybės Išorės prekybos statistikai Ekstrastato sistemoje registruojamas valstybių narių importas ir eksportas su nepriklausančiomis ES šalimis. Ši informacija yra labai svarbi Europos ekonomikos ir prekybos politikai ir atskirų prekių rinkos pokyčiams analizuoti. Statistika apima mėnesinius importo ir eksporto duomenis vertės ir kiekybės išraiška, išskaidytus pagal ataskaitas teikiančią valstybę narę ir šalį partnerę, pagal Kombinuotosios nomenklatūros prekių skirstymą, pagal transporto rūšį ir muitų tarifų režimą importo atveju.

bollinger juostų programa nekvalifikuotas akcijų pasirinkimo teisių suteikimas

Išskyrus tam tikrus specifinius prekių gabenimo atvejus, Ekstrastatas grindžiamas iš muitinės deklaracijų surinktais duomenimis. Muitinės deklaracijų, kaip statistinės informacijos šaltinio, naudojimas reiškia, kad prekybininkams tiesiogiai nesudaroma statistinių ataskaitų teikimo našta.

Kadangi informacija yra geros kokybės, labai pageidautina, kad muitinės deklaracijomis būtų naudojamasi ir ateityje rengiant išorės prekybos statistinius duomenis. Nors tokių statistinių duomenų tikslas — parodyti visos Bendrijos išorės prekybos srautus, juos pasitelkus turėtų būti įmanoma šiuos srautus išskaidyti pagal valstybes nares.

Tačiau dėl Bendrijoje kuriamų naujų prekių muitinio įforminimo metodų bendrųjų leidimų taikyti supaprastintas procedūras, centralizuoto muitinio įforminimo būtina prekybos prekėmis variantas 32 3 išorės prekybos statistikos rengimą ir koreguoti iš muitinės deklaracijų gaunamų statistinių duomenų sąrašą. Nuo m. Dėl šių procedūrų muitinės deklaracijos teikimas gali būti nesiejamas nei su prekių įvežimo ar išvežimo ir tikrinimo vieta, nei su importuojamų prekių galutinės paskirties vieta arba eksportuojamų prekių faktine išsiuntimo vieta.

Dėl to gali atsitikti taip, kad statistikai reikalingų muitinės duomenų gali nebūti importuojamų prekių galutinės paskirties valstybėje narėje arba eksportuojamų prekių faktinio išsiuntimo valstybėje narėje, jie gali būti tik deklaracijos pateikimo valstybėje narėje. Dėl to importo atveju prekybos srautai vieną kartą nurodomi kaip ne Bendrijos prekės Ekstrastato sistemoje ir antrą kartą — kaip Bendrijos prekės Intrastato sistemoje t.

Eksporto atveju prekybos prekėmis variantas 32 3 rodo, kad eksportuojama iš išvežimo valstybės narės, o ne iš tos šalies, kur įsisteigęs faktinis eksportuotojas. Dėl to Bendrijos statistinius duomenis sudėtinga aiškinti.

dvejetainiai variantai veikia geras dvejetainių parinkčių brokeris

Galima pagerinti tikslumą ir pateikimą laiku; taip bus galima veiksmingiau naudotis išorės prekybos statistikos duomenimis, nes bus vis labiau įprasta elektroniniu būdu keistis duomenims tarp muitinės administracijų nacionalinių ir ES mastu bei tarp prekybos operacijų vykdytojų ir muitinės administracijų įgyvendinant e. Pasiūlyme raginama nuolat atnaujinti importo ir eksporto duomenis atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis įskaitant muitinių padarytus pakeitimus po deklaracijų priėmimo.

Duomenų persiuntimo Eurostatui terminas bus sutrumpintas iki 40 dienų nuo ataskaitinio mėnesio, su galimybe įgyvendinimo nuostatose šį terminą ateityje dar labiau sutrumpinti. Komisija Eurostatas gavo papildomų vartotojų prašymų, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant teisinės sistemos projektą.

nekvalifikuotas akcijų pasirinkimo sandorių apibrėžimas btc price curve

Dėl to eksporto ir importo sąskaitose faktūrose nurodyta valiuta bus pateikiama apibendrintu lygiu. Pasitelkus išorės prekybos statistiką gaunami duomenys mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms.

Į privalomų ir standartinių duomenų rinkinį bus įtraukti tie rodikliai, kuriais išorės prekybos statistinius duomenis galima pritaikyti mokėjimo balanso tikslams. Naujoje Ekstrastato sistemoje valstybių narių prekybos duomenys bus skaidomi pagal verslo charakteristikas taip, kad būtų galima matyti, pavyzdžiui, kaip Europos bendrovės veikia globalizacijos sąlygomis.

Elektroninė prekyba, MB

Verslo ir prekybos statistikos sąsają galima nustatyti naudojantis muitinės deklaracijoje pateikta importuotojo ir eksportuotojo informacija. Pasiūlymo srityje taikomos nuostatos m. Tarybos reglamentas EB Nr. Komisijos reglamentas EB Nr. Derėjimas su kitomis ES politikos sritimis ir tikslais Dera su bendra prekybos, muitų ir makroekonomikos politika.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Nuo m. Vyko kelios diskusijos su ECB dėl sąskaitose faktūrose nurodomos valiutos.

akcijų pasirinkimo sandorių pavadinimas nse automatizuota prekybos sistema

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas Nepriklausomo tyrimo neprireikė. Poveikio ir rezultatų analizė Buvo įvardytos kelios išorės prekybos statistinių duomenų rengimo galimybės. A variantas: Išlaikyti esamą padėtį ir nekeisti galiojančių teisės aktų.

B variantas: Nepriimti naujų Ekstrastato teisės aktų kol nebus įgyvendintas atnaujintas muitinės kodeksas, kol nebus privaloma muitinės deklaracijoje įrašyti papildomus duomenis ir kol nebus įdiegtas elektroninis keitimasis duomenims tarp valstybių narių nacionalinių administracijų. C variantas: m. C variantui — m.

Vis dėlto, Komisija TAXUD ragina naudoti šias supaprastintas procedūras, kuria standartines procedūras ir siūlo muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų pakeitimus, kuriuos planuojama taikyti nuo m. Prekių išleidimui į laisvą apyvartą taikant su bendruoju leidimu susijusią supaprastinto deklaravimo arba asmens pageidaujamoje vietoje įforminamą procedūrą, taip pat centralizuotą muitinį įforminimą vadovaujantis atnaujintu muitinės kodeksu, muitinės deklaracijos teikimo vieta nebesiejama su fizine prekių buvimo vieta.

Šias procedūras numatoma taikyti visoje Bendrijoje, todėl galimi su muitiniu įforminimu susiję struktūriniai pakeitimai, dėl kurių Bendrijos eksportuotojams ir importuotojams būtų daug paprasčiau.

  • Dalaso pasirinkimo sandorių klubas
  • 15 minučių dvejetainių opcionų brokeriai
  • Kanceliarijos prekės. raskgreitai.lt

Dėl to didėja statistinių ataskaitų teikimo našta ir prastėja Bendrijos statistinių duomenų kokybė. Centralizavimas akivaizdžiai naudingas rengiant išorės prekybos statistinius duomenis, nes galima lengviau identifikuoti faktinį importuotoją arba eksportuotoją ir faktinę prekių importo arba eksporto valstybę narę.

Tačiau naudos gali nebūti, jei rengiant duomenis ir toliau bus taikomos dabar galiojančios nuostatos ir praktika. Būtina nauja tvarka, todėl pasiūlyme nurodyta, kokia muitinės deklaracija turi būti naudojama atitinkamoje valstybėje narėje, ir nenumatoma tiesiogiai rinkti duomenų iš eksportuotojų arba importuotojų. Tai, kad valstybės narės taiko skirtingą darbo praktiką, naudoja skirtingus duomenų šaltinius ir savo pačių sprendimu arba atsižvelgdamos į savo pajėgumą įtraukia arba neįtraukia prekybos sandorių, turėtų keistis laikui bėgant.

Šiuo metu tokia informacija nėra išsami, ir kiekviena valstybė narė pati sprendžia, ar reikalauti tokių duomenų. Be to, į valstybių narių keitimąsi duomenimis turėtų būti atsižvelgiama muitinėms projektuojant automatizuotą importo ir eksporto sistemą AIS ir AES.

Naudodamosi šia sistema valstybės narės galės keistis importo ir eksporto duomenimis vadovaudamosi galutinės paskirties arba faktinio eksporto valstybės narės koncepcija.

Pasiūlyme numatytos specialios nuostatos, susijusios su laipsnišku prekybos kaip jūs skaitote pritaikymu, kol visos valstybės narės turės reikalingus duomenis.

Pasitelkus tokį metodą mažėja priklausomumas nuo muitinės nuostatų keitimo grafiko, o valstybės narės tuo pačiu yra raginamos greičiau prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Visų pirma, dėl su galutinės paskirties arba faktinio eksporto valstybe nare susijusių duomenų progresinio rinkimo bus lengviau analizuoti didėjantį atotrūkį tarp tų valstybių narių, kur teikiama muitinės deklaracija, ir tų valstybių narių, į kurias ketinama importuoti arba iš jų eksportuoti.

Prekybos duomenis platins Eurostatas pagal valstybes nares, kuriose teikiama muitinės deklaracija, tačiau vartotojai jau galės gauti neišsamią informaciją apie paskirties arba faktinio eksporto valstybę narę. Siūlomų veiksmų santrauka Pasiūlymu nustatoma teisinė sistema Ekstrastato duomenų kokybei ir skaidrumui gerinti. Juo atsižvelgiama į kintančią administracinę aplinką ir bus tenkinami nauji vartotojų poreikiai.

52007PC0653

Teisinis pagrindas Bendrijos statistikos teisinis pagrindas yra numatytas Sutarties straipsnyje. Taryba, taikydama bendro sprendimo procedūrą, nustato statistikos rengimo priemones, reikalingas Bendrijos veiklai vykdyti.

Šiame straipsnyje nustatomi reikalavimai Bendrijos statistikai rengti ir būtini laikytis nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir prekybos prekėmis variantas 32 3 duomenų konfidencialumo principai. Subsidiarumo principas Subsidiarumo principas taikomas, nes pasiūlymas nepriklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai.

Valstybės narės pačios negali deramai įgyvendinti siūlomos veiklos tikslo, t. Tačiau valstybės narės gali organizuoti duomenų rinkimą ir palyginamos išorės prekybos statistikos rengimą. Taigi, Bendrija gali priimti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu subsidiarumo principu. Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytų priežasčių. Šiuo reglamentu nesiekiama daugiau, nei yra būtina šiam tikslui įgyvendinti, ir jame nenumatyta jokių veiksmų, kurie nėra būtini siekiant šio tikslo.

Baltai nuo seniausių laikų prekiavo su senovės RomaslavaisSkandinavijos kraštais, Bizantija. Žvėrių kailiai, vaškasgintarasgyvuliai buvo mainomi į sidabrovariogeležies gaminius. Iki XVI a. Iš sausumos kelių svarbiausias buvo kelias Kaunas - Dancigas. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas m.

Pasiūlyme pateikiami Bendrijos prekybos prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis duomenų reikalavimai ir nurodoma, kiek tai įmanoma, importuotojų ir eksportuotojų muitinės deklaracijose teikiama informacija t.

Tačiau dėl visiškai pagrįstų priežasčių statistikos tikslais reikia rinkti keletą papildomų duomenų elementų, kuriuos prašoma nurodyti muitinės deklaracijoje. Siekiant atsižvelgti į naujus vartotojų poreikius ir turėti tikslius statistinius duomenis, pasiūlyme numatyti nauji duomenų elementai išorės prekybos statistikai rengti.

Muitinės deklaracijoje prašoma nurodyti kai kuriuos duomenis importuotojo ir eksportuotojo identifikavimo duomenis, išsiuntimo šalįkurie ateityje bus naudojami statistikai rengti.

Lietuvos užsienio prekyba

Dėl to bendrovės nepatirs jokios papildomos su ataskaitų teikimu susijusios naštos; nacionalinės administracijos turės tik šiek tiek pritaikyti duomenų persiuntimo ir apdorojimo sistemas. Pasiūlyme taip pat prašoma nurodyti kvotų identifikacinį numerį importo sandoriams. Nors informaciją turi nacionalinės muitinės administracijos, duomenis rinkti statistikos tikslais yra daug sudėtingiau, nes dažnai informacija nėra tiesiogiai nurodyta muitinės deklaracijoje ir gaunama tik vėliau, kai Komisijos tarnybos suteikia kvotą.

You Bet Your Life #59-32 The funniest Baptist preacher Groucho ever hoid ('Book', Apr 28, 1960)

Tačiau dar ne visose valstybėse narėse muitinės deklaracijoje prašoma nurodyti galutinės paskirties ir arba faktinio eksporto valstybę narę, dėl to artimiausiu metu prekybos operacijų vykdytojams atsiras papildoma ataskaitų teikimo našta. Vidutinės trukmės laikotarpiu bendrai sumažės statistinių ataskaitų teikimo prievolė, nes ketinama nebereikalauti Intrastato deklaracijų, susijusių su prekių gabenimu Bendrijoje prieš arba po išleidimo į laisvą apyvartą, jei ta informacija yra pateikta kaip muitinės duomenys.

Muitinės deklaracijoje nurodant dviženklį raidinį skaitmeninį šalies kodą galima išvengti dviejų Intrastato deklaracijų apie išsiuntimą ir atvežimą. Juos renkant kelios valstybės narės, kurios tokių duomenų kol kas nerenka, patirs nedidelę papildomą naštą.

investuoti kriptografijos pagrindus apie dvejetainius variantus

Šio reikalavimo panaikinimu galima iš dalies kompensuoti pirmiau nurodytą papildomos informacijos reikalavimą. Dalis šios programos biudžeto skirta naujai Ekstrastato sistemai įgyvendinti. Priemonės pasirinkimas Siūloma priemonė: EP ir Tarybos reglamentas.

  1. EUR-Lex - PC - LT
  2. Lietuvos užsienio prekyba – Vikipedija

Kitos priemonės būtų netinkamos dėl toliau nurodytų priežasčių: - Pripažįstama, kad Europos Parlamento ir Prekybos prekėmis variantas 32 3 reglamentas tinka daugumai statistikos veiklos sričių, kuriose būtinas išsamus ir vienodas taikymas visoje Bendrijoje. Tai taip pat lemia geresnę ir greitesnę teisėkūrą.

EUR, m. Paprastinimas Galimas pasiūlymo poveikis — paprastinimas, dėl kurio gali sumažėti bendrovėms tenkanti ataskaitų teikimo našta.

Kanceliarijos prekės

Kol kas sunku prognozuoti tikslų tokio poveikio dydį. Paprastinimo privalumais bus galima visapusiškai naudotis tolimesnėje ateityje, pradėjus taikyti naujas muitų taisykles, kai visos valstybės narės rinks duomenis apie galutinės paskirties ir arba faktinio eksporto valstybę narę ir kai veiks elektroninė muitų informacijos mainų sistema.

Nuo to laiko Bendrijos ir nacionaliniai duomenys bus rengiami vadovaujantis tomis pačiomis procedūromis ir bus grindžiami administraciniais duomenimis muitinės deklaracijomis.

Be to, bus mažesnė dėl Intrastato sistemos naudojimo atsiradusi ataskaitų teikimo našta, nes prekybos statistiniai duomenys bus platinami pagal galutinės paskirties ir faktinio eksporto valstybę narę ir nebereikės teikti duomenų apie susijusį prekių gabenimą Bendrijoje.

Kita vertus, atsižvelgiant į reikalaujamų papildomų duomenų pobūdį, nacionalinės administracijos ir respondentai patirs papildomą naštą žr. Padėtį sunkina ir tai, kad ataskaitas teikiančios bendrovės net nėra įsisteigusios atitinkamose valstybėse narėse, o tai reiškia, kad yra mažiau galimybių patikrinti duomenų išsamumą ir kokybę ką jau kalbėti apie kalbos problemas. Kitaip nei galiojančiose teisės aktuose, pasiūlyme nebeliko nuorodų į su tranzitu, muitinės sandėliais ir laisvosiomis zonomis bei laisvaisiais sandėliais susijusią Bendrijos statistiką, nes Bendrijos institucijos nepareiškė apie tokios statistikos poreikį.

Galiojančių teisės aktų panaikinimas Priėmus pasiūlymą bus panaikinti dabar galiojantys teisės aktai. Europos ekonominė erdvė Siūlomas teisės aktas susijęs su EEE, todėl turėtų būti taikomas visai Europos ekonominei erdvei.

js galite gauti turtingas prekybos atsargas dvejetainių parinkčių patikimos svetainės

Reikėtų siekti, kad statistikos sistema būtų dar skaidresnė abacus prekybos sistema, kad ją pasitelkus būtų galima atsižvelgti į kintančią administracinę aplinką ir tenkinti naujus vartotojų poreikius.

Todėl m. Tarybos reglamentą EB Nr. Tarybos reglamente EEB Nr. Atsižvelgiant į pažangą siekiant Europos integracijos ir į susijusius pokyčius atliekant muitinį įforminimą, įskaitant bendrųjų leidimų taikyti supaprastinto deklaravimo arba asmens pageidaujamoje vietoje įforminamą procedūrą naudojimą, taip pat centralizuotą muitinį įforminimą, kuris bus įdiegtas atnaujinus muitinės kodeksą, būtina keisti išorės prekybos statistikos rengimo būdą, persvarstyti importuojančiosios arba eksportuojančiosios valstybės narės sąvoką ir tiksliau apibrėžti duomenų šaltinį Bendrijos statistikai rengti.

Tarp tokių susitarimų yra duomenų mainus tarp valstybių narių administracijų reglamentuojančios taisykles. Per vidutinės trukmės laikotarpį išorės prekybos statistikai rengti tos valstybės narės turėtų tapti importuojančiomis ir eksportuojančiomis valstybėmis narėmis. Tarybos reglamentu EEB Nr. Rodikliai, kuriuos naudojant minėtus duomenis galima pritaikyti mokėjimo balanso tikslais, turėtų būti įtraukti į privalomų ir standartinių duomenų rinkinį. Verslo ir prekybos statistikos sąsaja sukuriama sujungiant muitinės deklaracijoje pateiktą informaciją apie importuotoją ir eksportuotoją su informacija, kurios reikalaujama m.

Tačiau dėl labai didelio informacijos apie prekybą prekėmis išsamumo, būtinos specialios konfidencialumo taisyklės siekiant užtikrinti šių statistinių duomenų aktualumą. Statistikos programų komiteto priimtame Europos statistikos praktikos kodekse, pridėtame prie m.

Komisijos rekomendacijos dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės.

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas yra reikalinga šiam tikslui pasiekti. Rengiant išorės prekybos statistiką registruojami prekių importo ir eksporto duomenys. Eksporto prekybos prekėmis variantas 32 3 registruoja valstybės narės, kai prekės išvežamos iš Bendrijos statistinės teritorijos taikant vieną iš toliau išvardytų muitinės kodekse nustatytų muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotą veiksmą: 8.

Importą registruoja valstybės narės, kai prekės įvežamos į Bendrijos statistinę teritoriją taikant vieną iš toliau išvardytų muitinės kodekse nustatytų muitinės procedūrų: Komisija, visų pirma siekdama atsižvelgti į muitinės kodekso pakeitimus arba į nuostatas, susijusias su tarptautinėmis konvencijomis, gali tikslinti 1 dalyje pateiktą muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotų veiksmų sąrašą.

Bet kokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter prekybos prekėmis variantas 32 3, jį papildant, priimamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Komisija gali priimti atskiras arba specialias taisykles, susijusias su prekėmis arba prekių gabenimu, kuriems dėl metodologinių priežasčių reikia specialių nuostatų specifinės prekės arba prekių gabenimas.

Tam tikros prekės arba prekių gabenimas dėl metodologinių priežasčių neįtraukiami į išorės prekybos statistiką. Jų sąrašą sudaro Komisija.

Panašūs įrašai