Stebi prekybos kontrolę ir ekspertų sistemą europa, VMI akyliau stebi internetinę prekybą - Verslo žinios

stebi prekybos kontrolę ir ekspertų sistemą europa

Neveikia VMI tinklapis, tačiau teikti deklaracijas galima Taip pat, analizuojant vienos tarptautinės prekybos platformos veiklos modelį, buvo nustatyta, jog 61 ES bendrovė, kurių bendra apyvarta viršija mln.

stebi prekybos kontrolę ir ekspertų sistemą europa

Tarp šių bendrovių buvo nustatyta ir viena Lietuvos įmonė, vengusi registruotis PVM mokėtoja oje šalių, nors buvo viršijusi nuotolinės prekybos ribas. Dėl sukčiavimo ES praranda milijardus eurų aisiais mokesčių administratorius ypatingą dėmesį skiria verslui elektroninėje erdvėje.

Hazard, Risk \u0026 Safety - Understanding Risk Assessment, Management and Perception

Jo sulauks asmenys, veikiantys dalijimosi platformose apgyvendinimo, pavėžėjimo, darbo nuomos ir kitų sričiųperkantys ir parduodantys virtualias valiutas, teikiantys elektronines bei telekomunikacijų paslaugas tarptautinėse platformose, jei jų veikloje mokesčių administratorius įžvelgs galimų mokesčių vengimo rizikų.

Pernai, sulaukę VMI dėmesio, mokesčių mokėtojai vykdantys verslą elektroninėje erdvėje, prisiminė turintys deklaruoti 7 mln.

stebi prekybos kontrolę ir ekspertų sistemą europa

Eur pajamų. Metų pradžioje skaičiuota, kad bendroje ES rinkoje yra  mlrd.

Užsienio ir saugumo politika, vystomasis bendradarbiavimas ir prekyba Užsienio ir saugumo politika Bendroji užsienio ir saugumo politika BUSP — tai ES valstybių narių sutarti ir bendrai vykdomi ES užsienio politikos veiksmai, kurie sudaro prielaidas Europai turėti svaresnį balsą santykiuose su trečiosiomis šalimis siekiant veiksmingai spręsti užsienio politikos iššūkius. Per Bendrąją užsienio ir saugumo politiką  ES realizuoja savo ekonominį, politinį, diplomatinį ir humanitarinį potencialą, propaguoja europines vertybes pasaulyje, atstovauja ES ir valstybių narių užsienio politikos interesus. ES siekia plėtoti santykius ir kurti partnerystę su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis, regioninėmis ir pasaulinėmis organizacijomis, kurios taip pat kaip ir ES laikosi demokratijos, teisinės viršenybės, pagarbos žmogaus teisėms principų ir vadovaujasi tarptautinės teisės normomis. Pagrindiniai BUSP tikslai yra ginti ES bendrąsias vertybes, užtikrinti taiką, stiprinti demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms pasaulyje, taip pat prisidėti prie ES vidaus ir išorės saugumo stiprinimo. Lietuvos interesų atstovavimas Svarbiausi Lietuvos interesai BUSP srityje yra: saugi ES kaimynystė, parama Rytų partnerystės valstybių stabilumui; parama ES plėtrai, ambicingai Rytų Partnerystės politikai, Vakarų Balkanų ir Rytų partnerių integracijai į ES; principinga sankcijų politika trečiųjų valstybių atžvilgiu už tarptautinės teisės pažeidimus; solidarus sprendimų priėmimas ir ES vienybė užsienio politikoje; ES lyderystė sprendžiant regiono ir pasaulio saugumo iššūkius; vieningas ES atsakas į naujo pobūdžio kibernetines, hibridines grėsmes ir dezinformaciją.

Eur prekybos perteklius, kurio apskritai neturėtų būti, jei visos prekybos operacijos tarp ES valstybių narių būtų atliekamos tinkamai. Nuosaikiausiais Europos Komisijos vertinimais, dėl sukčiavimo PVM Bendrijos valstybės per metus praranda daugiau kaip 50 mlrd.

stebi prekybos kontrolę ir ekspertų sistemą europa

VMI vėliau paaiškino, kad mokesčių administratoriaus su trečių šalių institucijomis tirti atvejai nėra PVM karuselės schemos.

Panašūs įrašai