Finansinių galimybių strategija, Finansinių galimybių apibrėžimas, Finansavimo galimybės | PPP Lietuva

finansinių galimybių strategija

Eksporto strategija Kaip sukurti strategiją su galimybėmis Jo tikslas — sukurti ilgalaikę VU įvairovės ir lygių galimybių strategiją ir įdiegti esmines jos nuostatas darbuotojų ir studentų atžvilgiu. Taigi universitetas siekia puoselėti įvairovę bei užtikrinti lygias galimybes visiems, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką vaikų ar kitų diskriminacinių pagrindų.

finansinių galimybių strategija

Vilniaus universitete už lygių galimybių politikos priemonių formavimą atsakingas Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyrius.

Vienas iš šio skyriaus tikslų — universiteto bendruomenės narių lygių galimybių užtikrinimas.

finansinių galimybių strategija

Įvairovė ir lygios galimybės Vilniaus universitete Strategija m. Strategija m.

finansinių galimybių strategija

Strategijos tikslas — Universitete kurti studijų ir darbo aplinką, kurioje yra puoselėjama individuali, socialinė ir kultūrų įvairovė ir užtikrinamos Universiteto bendruomenės narių lygios galimybės. VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos dokumentą galite rasti čia.

finansinių galimybių strategija

Panašūs įrašai