Čikagos prekybos taryba. Naršymo meniu

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Čikagos užsienio reikalų taryboje

Nuoširdžiai Jums dėkoju už kvietimą ir svetingą priėmimą. Kaip žinote, Čikaga yra neatskiriama mano, o Jungtinės Valstijos – mano šalies gyvenimo dalis. Praėjusį šimtmetį lietuviai, kovodami už nepriklausomybę, ne kartą sėmėsi iš Amerikos įkvėpimo, patirties ir paramos.

Tūkstančiai jų, priversti palikti okupuotą gimtinę, čia rado prieglobstį ir atjautą. Istorijos sėkmių ir nesėkmių viražuose Amerika liko ištikima mano šaliai, ir ši parama niekada nebus pamiršta. Rugsėjo osios tragedija tam tikra prasme atskleidė, koks įžvalgus ir toli siekiantis buvo Amerikos įsipareigojimas. Kovai su terorizmu pasiūlėme savo karių, ginklų ir tarptautinio bei regioninio bendradarbiavimo patirties.

Ateities sandorių birža yra aukcionų rinka, kurioje dalyviai perka ir parduoda biržos prekių ateities sandorius ir ateities sandorių pasirinkimo sandorius tam tikromis ateities datomis. Prekyba gali vykti tiek elektroniniu būdu, tiek atvirai šaukiant prekybos aikštelėje.

Esu tikras, kad Lietuva ir Jungtinės Valstijos ir toliau ištikimai rems viena kitą, vienijamos bendrų vertybių ir kurdamos bendrą saugumą.

Ponios ir ponai, Šiandien noriu Jums pasakyti, kad ir mažos valstybės gali būti svarbios. Šaltojo karo metais daug ką vertinome absoliutinėmis sąvokomis. Kas buvo didelis, galėjo daug, o mažųjų nuomonės nebuvo itin paisoma.

Daug nesvarstyta, ar supervalstybių dominuojamame pasaulyje mažos tautos apskritai galėtų būti reikšmingos. Šiais argumentais rėmėsi ir NATO plėtros priešininkai, teigę, jog šalys kandidatės nepajėgios nuspręsti, kas iš tiesų svarbu jų saugumui.

Čikagoje, kur kiekviena jų praidėjo kaip ne pelno iekianti žemė ūkio andorių rinka. Čikagoje, kur kiekviena jų prasidėjo kaip ne pelno siekianti žemės ūkio sandorių rinka.

Tačiau globalizacijos ir naujųjų technologijų amžiuje tikrovė – tiek kasdienė, tiek geopolitinė – keičiasi ypač sparčiai.

Supratome, kad didelės žalos gali padaryti ir nedidelės teroristinės grupuotės. Taigi mažas nebėra nereikšmingas. O Lietuva, Latvija, Estija ir kitos mažos valstybės gali svariai prisidėti prie pasaulio saugumo, ypač veikdamos sąjungoje su kitomis demokratinėmis šalimis. Galite manyti, kad esu per didelis optimistas. Bet daug kas nesuprato lietuvių optimizmo, kai jie pakilo į kovą už savo nepriklausomybę.

Tačiau žvelgiant į pastarojo dešimtmečio pokyčius ir mūsų valstybių pažangą, nemanau, kad šis optimizmas buvo nepagrįstas. Šiandien Lietuva – demokratiška rinkos ekonomikos valstybė.

opcionų prekybos grynųjų pinigų sąskaita paskolų prekybos sistema

Jos BVP pastaruosius septynerius metus tolydžio augo, išskyrus metus, kai mūsų BVP sumažėjo dėl sunkios ekonominės krizės Rusijoje. Išaugo ir užsienio investicijos, pasiekusios 3 milijardus JAV dolerių. Tuo tarpu infliacija nuolat mažėjo ir nuo metų beveik neviršijo 2 proc. Šios ekonominės sąlygos leido padidinti išlaidas krašto gynybai iki 2 proc.

Iš mūsų pereinamojo laikotarpio galima pasimokyti dviejų dalykų. Pirma, sunkiai ir nuosekliai dirbant galima įveikti ir didžiausias kliūtis. Iš totalitarizmo griuvėsių Lietuva pakilo kaip šiuolaikiška, demokratiška ir ekonomiškai gyvybinga valstybė.

Čikagos prekybos taryba nors dar laukia daug darbų, mes tikime savo pasirinktu keliu. Antra, šiek tiek paramos iš šalies labai praverčia siekiant užsibrėžtų tikslų. Tikiu, kad dabar tinkama vieta ir proga tai pasakyti, nes Jungtinės Valstijos buvo ir yra viena iš energingiausių Lietuvos reformas remiančių valstybių. Kalbu ne tik apie aktyvią politinę paramą, kurios mano šalis sulaukė iš Vašingtono, bet ir apie stiprėjančią JAV ekonominę veiklą Lietuvoje. Mūsų dvišalė prekyba išaugo daugiau kaip 5 kartus ir dabar sudaro ketvirtį milijardo JAV dolerių.

Dar svarbesnė yra tiesioginė Amerikos žmonių ir nevyriausybinių organizacijų parama mūsų mokykloms, universitetams bei kitoms visuomeninėms įstaigoms. Ši pagalba sustiprino ne tik Lietuvos politinę valią, bet ir ekonomines bei praktines galimybes realiai prisidėti prie euroatlanto saugumo.

Ponios ir ponai, Amerikai šie pokyčiai taip pat buvo naudingi. Ši nauda – ir tiesioginė, ir ilgalaikė. Pirma, Jungtinėms Valstijoms naudingas stabilus ir čikagos prekybos taryba mūsų regionas, taip pat mūsų šalių parama vykdant šiuolaikines užduotis.

Leiskite pateikti vieną konkretų pavyzdį. Amerikos kariams Afganistane kovojant prieš Al-Qaeda’os grupuotes, Lietuvos transporto lėktuvas vykdė užduotį Kosove. Iš pirmo žvilgsnio šie įvykiai neatrodo susiję. Tačiau Lietuvai skyrus lėktuvą taikai Balkanuose palaikyti, vieną Amerikos lėktuvą buvo galima perkelti iš Kosovo į Afganistaną.

Rosen Capital Partners, LP ", ir kt. Bayou Grupė, LLC prieš. Manheteno investicijų fondas Ltd. JAV atliekamomis. Ar ne.

Pridėkime karį prie kario, misiją prie misijos ir gausime, jog per pastarąjį dešimtmetį taikos palaikymo operacijose Balkanuose dalyvavo beveik tūkstantis Lietuvos karių. Neseniai pasiūlėme savo dalinį ir tarptautinei operacijai “Ilgalaikė taika”.

Dalyvaudami suteikėme ir, tikiu, suteiksime galimybę NATO pajėgas telkti kituose pasaulio karštuose taškuose. Be to, Amerikos rinkai tiekiama ir aukštos kokybės Lietuvos produkcija. Pavyzdžiui, Lietuva tapo ketvirtąja didžiausia sūrio eksportuotoja į Jungtines Valstijas. Mūsų regione JAV bendrovėms paprastai priskiriami aukšti pasitikėjimo ir verslo etikos standartai, todėl tenka apgailestauti, kad juos pateisino ne visos JAV bendrovės.

Kalbu apie konkrečią bendrovę, Williams International, kuri neseniai paskelbė ketinanti pasitraukti iš Lietuvos.

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Čikagos užsienio reikalų taryboje

Labai apgailestaujame, kad šios viltys nepasiteisino. Tačiau mus ypač pribloškė Williams pasirinktas būdas pasitraukti iš Lietuvos. Savo sprendimą parduoti akcijas Lietuvos naftos ūkyje Rusijos kompanijai Jukos Williams priėmė už uždarų darų, slapta nuo Lietuvos Vyriausybės.

Noriu tikėti, kad šis atvejis – tai išimtis, kuri niekada nebepasikartos. Su Amerikos bendrovėmis paprastai bendradarbiaujame sėkmingai. Tikimės, kad į Lietuvą ateis pripažintos ir gerbiamos Amerikos bendrovės. Baltijos valstybės netrukus turėtų įsilieti į Europos bendrąją rinką, tačiau ten jos išliks konkurencingos. Pavyzdžiui, Čikagos prekybos taryba, Latvijoje ir Estijoje darbo užmokestis mažesnis už Europos vidurkį, o darbo jėgos kvalifikacija iš esmės tokia pati, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos valstybių.

Todėl manau, kad tai – puiki galimybė išplėsti Lietuvos ir JAV ekonominį bendradarbiavimą. Ponios ir ponai, Dabar norėčiau pereiti prie pagrindinės savo pasisakymo dalies.

Mūsų regionas nepaprastai svarbus Europos ateičiai. Per 50 priespaudos kripto prekybininko maa virutin riba jam teko nemažai iškęsti, tad ekonominiai bei socialiniai skirtumai tarp mūsų valstybių ir kitų Europos šalių – didžiuliai.

Dabar svarbiausia panaikinti šiuos skirtumus ir užtikrinti Vidurio bei Rytų Europos normalią raidą. Tai, ko gero, vienintelis būdas užtikrinti Europos tolesnę plėtrą ir gerovę. Esama ne vienos priežasties, dėl kurių svetimšaliai taip dažnai nukariaudavo mūsų regioną. Tačiau dažniausiai mūsų silpnumą lėmė tai, jog nepajėgėme išsiugdyti svetimoms įtakoms atsparaus identiteto.

Negalėjome būti vieningi, nes mūsų tautas skyrė politinės sienos ir skirtingos ateities vizijos. Tačiau dabar, plečiantis euroatlanto erdvei, Vidurio ir Rytų Europai siūloma nauja vizija ir bendras identitetas, kuris remiasi čikagos prekybos taryba solidarumu. Tikiu, kad tai – nauja galimybė dar glaudesniam mūsų šalių bendradarbiavimui. Juk sprendžiame panašias pereinamojo laikotarpio ir integracijos problemas, tad galėtume pasinaudoti vieni kitų patirtimi ir vieni kitiems padėti.

Ši vizija čikagos prekybos taryba porą metų paskatino Lietuvos sostinėje Vilniuje iškelti pasirinkimo strategija dėl didelio nepastovumo iniciatyvą. Dvejus metus mūsų valstybės glaudžiai ir sėkmingai bendradarbiavo neoficialioje Vilniaus dešimtuko grupėje, ir dabar galime pasakyti, kad ši iniciatyva pavyko.

Šių metų liepą aktyvus Lietuvos rėmėjas ir geras mano bičiulis Lenkijos Prezidentas Aleksandras Kvašnievskis pasiūlė išplėsti Vilniaus dešimtuko ir Višegrado šalių bendradarbiavimą.

Jis man paskambino prieš Vilniaus dešimtuko susitikimą Rygoje, ir aš nedvejodamas palaikiau jo iniciatyvą. Šiuo pasiūlymu nesiekiama sukurti dar vieną dirbtinę grupę.

Pagrindiniai išsinešimai

Priešingai, jis suteikia daugiau galimybių Vidurio Europos piliečių saviraiškai ir iniciatyvai siekiant saugumo, demokratijos ir gerovės. Ši iniciatyva suteikia progą geriau pažinti naujųjų NATO čikagos prekybos taryba – Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos patirtį bei aktyviau paremti Ukrainą, Balkanų šalims bei kitas pereinamojo laikotarpio valstybes, vykdančias euroatlanto integracijai reikalingas reformas.

Ši iniciatyva čikagos prekybos taryba įrodyti, jog mūsų regiono valstybių bendradarbiavimas yra nuoširdus ir ilgalaikis, o ne laikina parodomoji investuokite deimties kriptografij siekiant laimėti bilietą į NATO, kaip teigia kai kurie NATO plėtros kritikai. Ponios ir ponai, Šį vakarą norėčiau su Jumis pasidalyti kai kuriomis mintimis apie tai, kaip ši iniciatyva galėtų būti išplėtota. Pirma, solidarumas ir tarpusavio parama.

Vilniaus dešimtuko šalys įrodė, kad veikiant kartu galima pasiekti didesnės pažangos. Tai svarbi pamoka, kurios nereikėtų pamiršti.

Durnaropių Associates Inc.

Vilniaus grupės šalių bendradarbiavimo patirtis bus mums ypač naudinga po Prahos viršūnių susitikimo, nes į NATO pakviestosioms šalims teks derinti savo veiksmus pradėjus stojimo derybas, įgyvendinant Narystės veiksmų planą ir siekiant sklandaus stojimo dokumentų ratifikavimo.

Be to, mūsų valstybės turi padėti toms NATO ir ES narystės siekiančioms šalims, kurioms šį kartą dar nepavyks įvykdyti visų reikalavimų. Antra, veikdamos kartu mūsų šalys galėtų veiksmingiau įgyvendinti visam regionui svarbius projektus, ypač ekonominės ir socialinės plėtros srityje.

paaiškinta ateities ir pasirinkimo sandorių prekyba akcijų skirtų prekybai opcionais sąrašas

Vidurio ir Rytų Europa dar nepakankamai integruotos į likusią Europos dalį, be to, jos menkai integruotos ir tarpusavyje.

Mūsų šalių infrastruktūros dar nesujungtos į bendrą tinklą ir yra nepakankamai išplėtotos tiek regiono, tiek ir Europos požiūriu. Kad būtų aiškiau, pateiksiu vieną pavyzdį. Kelionė traukiniu iš Lietuvos sostinės Vilniaus į Lenkijos sostinę Varšuvą trunka daugiau negu 10 valandų, nors atstumas tarp šių dviejų miestų maždaug toks pats, koks tarp Čikagos ir Detroito.

Vakarų Europoje panašų atstumą greitaeigiai traukiniai įveikia čikagos prekybos taryba valandas. Tačiau suartėtume greičiau, jei aktyviau ekonomiškai bendradarbiautų mūsų regionas.

Šioje srityje jau pasiekta tam tikros pažangos. Pavyzdžiui, dar prieš dešimtmetį Lietuvos užsienio prekyba iš esmės buvo orientuota į posovietinių šalių rinkas, o dabar mūsų eksporto srautai nukreipti į Europos Sąjungą.

Mūsų kaimynės Latvija, Lenkija ir Skandinavijos šalys yra pagrindinės mūsų prekybos partnerės. Neabejoju, kad Vidurio ir Rytų Europos ekonominė plėtra bus dar spartesnė, kai mūsų valstybes sujungs šiuolaikiška infrastruktūra ir bus panaikintos vidaus sienos.

prekių ženklų sistemos paieška reguliuojami kanados dvejetainių pasirinkimo sandorių brokeriai

Mano nuomone, Čikagos patirtis puikiai parodo, kokią didelę įtaką ekonomikos plėtrai gali padaryti žmogiškojo kapitalas bei pažangios technologijos. Trečia, veikdamos kartu Vidurio ir Rytų Europos tautos turės didesnės įtakos euroatlantinės politikos formavimui. Geriausias pavyzdys – mūsų Rytų politika.

Lygiai prieš metus sakiau Vašingtone kalbą, kurioje išdėsčiau Lietuvos požiūrį į bendradarbiavimo su Rusija ateitį.

Daugelis tuomet išsakytų idėjų šiandien čikagos prekybos taryba sėkmingai įgyvendinamos. Lietuva sėkmingai plečia bendradarbiavimą su Rusijos Kaliningrado sritimi. Parodėme politinę prekyba naujienų strategija, kad su šiuo Rusijos regionu būtų stiprinami draugiški ryšiai.

Be to, išsiplėtė thermo fisher darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai mūsų ekonominis bendradarbiavimas su Rusija, atverdamas naujų galimybių Lietuvos eksportui Rusijoje, o Rusijos kapitalui – Lietuvoje. Pastaruoju metu sustiprėjo Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas, kuris yra Lietuvos Rytų politikos sudėtinė dalis. Neseniai su Prezidentu Leonidu Kučma pasiūlėme įsteigti bendras įvairaus lygio institucijas, panašias į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo struktūras.

Lietuvos ir Lenkijos santykiuose šie žingsniai suteikė didesnį pagreitį dvišaliam bendradarbiavimui, tad tikimės, jog analogiškai bus paskatintas ir Baltijos bei Juodosios jūros regionų bendradarbiavimas. Esu įsitikinęs, jog naujosios narės galėtų aktyviau dalytis su kitomis euroatlanto valstybėmis savo čikagos prekybos taryba bei gebėjimais ir tokiu būdu paskatinti Vakarų ir Rytų dialogą. Ir ketvirta, transatlantinis ryšis. Išsiplėtusios Europos ir Jungtinių Valstijų santykiai bus naujos kokybės, apie kurią spręsti dar per anksti.

Pastaruoju metu kylant vadinamiesiems prekybos karams bei nesutarimams tarptautinės politikos klausimais, pasigirdo nuogąstavimų, jog Europos ir Amerikos keliai gali išsiskirti. Jei tokios prognozės išsipildytų, Lietuva ir kitos kandidatės tarsi tarp kūjo ir priekalo atsidurtų tarp prisiimtų europinių ir transatlantinių įsipareigojimų.

Netikiu, kad įvykiai pasuks būtent tokia linkme. Priešingai, norėčiau jus patikinti, jog Lietuva ir, tikiuosi, kitos regiono šalys negailės pastangų, kad išsaugotų gyvybingą transatlantinį ryšį. Transatlantinė politika buvo naudinga ir Europai, ir Amerikai.

Todėl būtų racionaliausia ir toliau skatinti šį bendradarbiavimą. Bendrų rinkų ir institucijų prekybos kortų žaidimų sistema bandymai ne stiprinti, o silpninti transatlantinį ryšį ne tik būtų nedovanotina klaida, bet ir čikagos prekybos taryba mūsų pačių filosofijai!

Čikagos prekių birža - CME

Esu įsitikinęs, kad “nuo Baltijos iki Juodosios jūros plytintis regionas”, kaip praėjusį birželį jį Varšuvoje pavadino Prezidentas Džordžas Bušas, sėkmingai pasinaudos savo priklausomybe skirtingoms bendradarbiavimo struktūroms ir paskatins transatlantinį bendradarbiavimą.

Dešimtmečius kūrėme platų ir veiksmingą socialinių bei ekonominių ryšių tinklą. Kas yra Lemontas ar Marketės parkas, gerai žino ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai.

Panašūs įrašai