Kostiumų ir prekybos sistema yra puiki, Kaip atidaryti vaikų drabužių parduotuvę - Prekyba

Naudotų drabužių pirkimas: verslo niša ar masinis reiškinys?

Įsigalioja nuo m. Lojalumo programos dalyvis — fizinis asmuo, užsiregistravęs ir savanoriškai patvirtinęs savo sutikimą dalyvauti Lojalumo programoje, turintis galiojančią Superkortelę.

Superkortelė — PPC Ozas platinama nustatytos formos plastikinė kortelė, identifikuojanti Lojalumo programos dalyvius ir įgalinanti juos naudotis Lojalumo programos pasiūlymais ir paslaugomis. Supereuras — Lojalumo programoje naudojamų lojalumo taškų pavadinimas. Lojalumo programos dalyvio sukauptų Supereurų kiekis nurodo jam priklausančią vertę, pagal kurią gali būti išduodami Superkuponai ar kiti Lojalumo programoje siūlomi prizai.

Supercentas — šimtoji Supereuro dalis. Superkuponas — nustatytos formos finansinis dokumentas, patvirtinantis išankstinio apmokėjimo faktą ir suteikiantis šio Superkupono turėtojui teisę įsigyti Partnerių parduodamas prekes ir paslaugas. Superkuponai išduodami Lojalumo programos dalyviams už Supererurus. Lojalumo programos dalyvio paskyra — Lojalumo programos sistemoje Lojalumo programos dalyviui privalomai sukuriama virtuali paskyra, kurioje saugomi Lojalumo programos dalyvio duomenys ir dalyvavimo Lojalumo programoje veiksmų istorija.

Kliento savitarna — www.

Šilti apatiniai drabužiai vyrams ir moterims

Lojalumo programos sezonas — Supereurų kaupimo laikotarpis, prasidedantis sausio mėn. Raštiškas užklausas galima pateikti elektroniniu paštu superkortele ozas.

Atsakymai į raštiškas užklausas pateikiami per 30 trisdešimt dienų. Informacija apie Lojalumo programą teikiama interneto svetainėje www.

kostiumų ir prekybos sistema yra puiki atkurti mano pamestą dvejetainį variantą brokeris

PPC Ozas pasilieka teisę susisiekti su Lojalumo programos dalyviu jo nurodytais kontaktais ir pateikti informaciją, susijusią su dalyvavimu Lojalumo programoje. Tai negalioja tiesioginei rinkodarai. Superkortelės kaina yra 1,45 EUR. Lojalumo programos dalyviui pateikus seną, pasibaigusio galiojimo Superkortelę, nauja išduodama nemokamai, o senoji paimama.

Asmeniui įsigijus Superkortelę, ji tampa jo nuosavybe. Superkortelės savininkas pats atsako už Superkortelės ir jos duomenų saugumą.

Vienas asmuo tuo pat metu Lojalumo programoje gali būti užregistruotas tik kartą ir turėti tik vieną asmeninę Lojalumo programos dalyvio paskyrą bei vieną galiojančią Superkortelę. Asmuo savo Lojalumo programos paskyros negali perleisti kitam asmeniui. Aktyvinta Superkortelė tampa galiojanti Lojalumo programoje ir įgalina Lojalumo programos dalyvį naudotis Lojalumo programos nuolaidomis, paslaugomis ir kitais privalumais. Kartą užregistruotos, t.

Naudotų drabužių pirkimas: verslo niša ar masinis reiškinys?

Pasikeitus asmens duomenims, Lojalumo programos dalyvis privalo per mėnesį atitinkamai patikslinti savo pateiktus duomenis. Duomenis galima patikslinti Lojalumo programos dalyvių aptarnavimo vietose.

Lojalumo programos nuolaidos, paslaugos ir kiti privalumai teikiami Lojalumo programos dalyviui, pateikusiam savo Superkortelę, susietą su jam priklausančia Lojalumo programos dalyvio paskyra. PPC Ozas, Partnerių darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turi teisę Supekortelę pateikusio asmens paprašyti pateikti savo asmens dokumentą ir patikrinti tapatybę.

Kaip atidaryti vaikų drabužių parduotuvę

Lojalumo programos nuolaidos, paslaugos bei kiti privalumai gali būti nesuteikiami, jei asmuo pateikia kito asmens vardu užregistruotą Superkortelę. Superkortelės galiojimo terminas — 4 keturi metai.

Pasibaigus galiojimo terminui, Lojalumo programos sistemose Superkortelė yra užblokuojama. Šiuo atveju Lojalumo programos dalyvis turi įsigyti naują Superkortelę ir ją aktyvinti, užpildydamas ir pateikdamas sutikimą dalyvauti Lojalumo programoje anketą.

PPC Ozas, gavęs pranešimą, per dvi darbo dienas užblokuoja Superkortelę.

  1. Kaip atidaryti vaikų drabužių parduotuvę - Prekyba
  2. Ig prekybos signalai

PPC Ozas ar jo įgaliotas asmuo neatsako, jei iš prarastos Superkortelės paskyros bus panaudoti Supereurai per laikotarpį iki užblokavimo momento. Gali įsigyti naują Superkortelę ir aktyvinti ją vietoj senosios. Norėdamas įsigyti naują Superkortelę, Lojalumo programos dalyvis turi atvykti į Lojalumo programos dalyvių aptarnavimo vietą, naujai užpildyti ir pateikti Lojalumo programos dalyvio anketą. Šiuo atveju naujoji Superkortelė yra susiejama su Lojalumo programos dalyvio paskyra ir aktyvinama, o senoji yra užblokuojama ir tampa nebegaliojanti.

Asmuo laikomas Lojalumo programos dalyviu, kol galioja jo Superkortelė, o pasibaigus Superkortelės galiojimui, dar 1 metus nuo paskutinio Lojalumo programos dalyvio atlikto ir Lojalumo programos sistemoje užfiksuoto bet kokio veiksmo, kuris įmanomas be Superkortelės pvz.

Lojalumo programos dalyvis turi teisę atšaukti savo dalyvavimą Lojalumo programoje, raštu pateikęs prašymą Lojalumo programos dalyvių aptarnavimo vietoje. PPC Ozas, gavęs tokį prašymą, per 7 septynias dienas panaikina asmens registraciją ir dalyvavimą Lojalumo programoje. Dėl bet kokios priežasties nutrūkus Lojalumo programos dalyvio dalyvavimui Lojalumo programoje, blokuojama to asmens Lojalumo programos dalyvio paskyra, Superkortelė, visi sukaupti Supereurai anuliuojami, negrąžinami, į pinigus ar kitas vertybes nekeičiami ir niekaip kitaip nekompensuojami.

kostiumų ir prekybos sistema yra puiki parinkties perkėlimas dvejetainis gauti

Renkami duomenys: PPC Ozas tvarko šiuos asmens duomenis: Lojalumo programos administravimo bei apibendrintos informacijos analizės tikslu PPC Ozas tvarko Lojalumo programos dalyvių asmeninius duomenis vardas, telefono numeris, el. Pagrindas: PPC Ozas aukščiau išvardintais tikslais tvarko asmens duomenis siekdamas įvykdyti sutartį su Lojalumo programos dalyviu, vykdydamas teisines prievoles pvz.

Teisėti PPC Ozas ir trečiosios šalies interesai yra informacijos apie Lojalumo programos naujienas skleidimas, programos administravimo kaštų mažinimas ir programos gerinimas. Duomenų gavėjai: Asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tik tiek, tokia apimtimi ir tik tokia forma, kiek tai yra būtina norint užtikrinti Lojalumo programos vykdymą.

Opcionai ar prekyba maržomis Patvirtiname, kad PPC OZAS taiko visas protingas technines ir administracines saugos priemones tam, kad surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir ar pakeitimų. Saugojimo terminai: Lojalumo programos dalyvio pateikti asmens duomenys saugomi tol, kol asmuo dalyvauja Lojalumo programoje, o dalyvavimui nutrūkus — iki Lojalumo programos sezono pabaigos, nebent galiojantys teisės aktai nustato ilgesnį duomenų saugojimo terminą.

Informuojame, kad toks profiliavimas Lojalumo programos dalyviui nesukelia jokių teisinių ar kitokių neigiamų pasekmių. Bet kokiu atveju, Lojalumo programos dalyvis turi teisę prašyti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas be žmogaus įsikišimo. Tiesioginė rinkodara: PPC Ozas turi teisę savo esamiems klientams elektroniniu paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus apie savo panašias prekes ir paslaugas su sąlyga, kad pirmą kartą pateikiant asmens duomenis ir kiekvieną kitą kartą siunčiant pranešimus yra sudaroma galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros.

Valorus, UAB

Lojalumo programos dalyvis turi teisę dabar ar bet kada vėliau atsisakyti gauti PPC Ozas rinkodaros pranešimus. Norėdamas atsisakyti, Lojalumo programos dalyvis turi kreiptis į Lojalumo programos dalyvių aptarnavimo vietas, el. Partnerių tiesioginė rinkodara: PPC Ozas mano, kad turi teisę Lojalumo programos dalyviams siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus apie PPC Ozas Partnerių siūomas nuolaidas, akcijas, kurios yra skirtos Lojalumo programos dalyviams. Lojalumo programos dalyvis turi teisę dabar ar bet kada vėliau atsisakyti gauti PPC Ozas Partnerių rinkodaros pranešimus.

kostiumų ir prekybos sistema yra puiki perkainojant akcijų pasirinkimo sandorių mokestinį poveikį

Norėdamas atsisakyti, Lojalumo programos dalyvis turi kreiptis į Lojalumo programos dalyvių aptarnavimo vietas. Duomenų apsaugos pareigūnas: Turėdami klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės į PPC Kostiumų ir prekybos sistema yra puiki Duomenų apsaugos pareigūną tel.

Lojalumo programos dalyvis gauna Supereurus tik tais atvejais, kai atsiskaito už savo pirkinius ir naudojasi jo vardu užregistruota Superkortele. Supereurai gali būti suteikiami ir kitu santykiu, tokiu atveju prekybos vietoje apie tai pateikiama informacija. Informacija apie Partnerių teikiamus Supereurus bei visas sąlygas pateikiama Lojalumo programos interneto puslapyje www.

Supereurai nesuteikiami kai atsiskaitoma už Lojalumo programoje draudžiamas prekes — tabako, alkoholio gaminius ir lošimų paslaugas.

Lojalumo programos dalyviui atsiskaitant už pirkinį, kurio bendrame čekyje yra Lojalumo programoje draudžiamų prekių, Partneriai turi teisę nesuteikti Kostiumų ir prekybos sistema yra puiki už visą čekį. Tokiu atveju Lojalumo programos dalyvis gali prašyti Partnerio Lojalumo programoje draudžiamas prekes atskirti ir suformuoti atskirus pirkinius, tačiau Partneris turi teisę nesutikti ir taikyti savo nustatytą atsiskaitymo tvarką.

Lojalumo programos dalyviui grąžinant Partneriui prekes ir atsiimant už jas sumokėtus pinigus, Partnerio darbuotojas turi teisę atitinkamą, anksčiau suteiktų Supereurų sumą, nurašyti iš Lojalumo programos dalyvio paskyros. Jei prekių ir pinigų grąžinimo metu Programos dalyvio paskyroje nėra reikalingos anksčiau suteiktos Supereurų sumos galimos priežastys: Supereurai yra panaudoti, baigėsi jų galiojimo laikas ar pan.

Neigiamą likutį galima padengti sukaupiant naujus Supereurus. Naujai gauti Supereurai pirmiausia padengia įsiskolinimą. Suteikiant ar nurašant Supereurus, informacija kostiumų ir prekybos sistema yra puiki šią operaciją pateikiama į Lojalumo programos dalyvio paskyrą tuo metu, kai operacija realiai buvo įvykdyta, tačiau tam tikrais atvejais informacija gali vėluoti, tačiau ne ilgiau, nei 7 dienas.

Lojalumo programos dalyviui nustačius, kad per nurodytą laikotarpį informacija apie atliktą operaciją nepasiekė jo paskyros, Lojalumo programos dalyvis gali kreiptis į Prekybos opcionais paslaptys programos dalyvių aptarnavimo vietą ir pateikti pretenziją.

Abiem atvejais Lojalumo programos dalyvis turi pateikti savo Superkortelę ir nurodyti panaudojamų Supereurų sumą. Sukaupti Supereurai į pinigus nekeičiami. Iškeisti sukauptus Supereurus į Superkuponą gali tik pats Lojalumo programos dalyvis. Lojalumo programos dalyvių aptarnavimo vietoje dirbantis darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Lojalumo programos dalyvis pateiktų savo asmens dokumentą, patvirtinanti jo tapatybę.

kostiumų ir prekybos sistema yra puiki dvejetainiai opcionai steuern

Jei Lojalumo programos dalyvis asmens dokumento nepateikia ar paaiškėja, kostiumų ir prekybos sistema yra puiki Superkortelė priklauso kitam asmeniui, Supereurų keitimo į Superkuponą operacija nevykdoma. Jei Lojalumo programos dalyvis turi sukaupęs mažesnę Supereurų sumą, nei pageidaujamo Superkupono nominalo suma, trūkstamą sumą Lojalumo programos dalyvis gali primokėti pinigais.

Lojalumo programos dalyviui įsigijus Superkuponą ir jam pageidaujant, išduodamas Superkuponų priėmimo-perdavimo aktas. Už išduotus Superkuponus PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Atlikta Supereurų iškeitimo į Superkuponą operacija yra neatšaukiama, grąžinti Superkuponą ir atgauti Supereurus į Lojalumo programos dalyvio paskyrą nėra galimybės.

Supereurus Lojalumo programos dalyviai gali panaudoti per Lojalumo programos sezoną bei mėnesį po to iki sausio 31 dienos. Per šį laikotarpį nepanaudoti Supereurai anuliuojami ir nekompensuojami. Superkuponas yra prilyginamas Dovanų kuponui, išskyrus šias išimtis: nėra galimybės Superkupono įsigyti internetu; yra išduodami 6.

kostiumų ir prekybos sistema yra puiki opcionų prekyba australija reddit

Superkuponai į pinigus nekeičiami. Partneris turi teisę už Superkuponus neišduoti savo platinamų dovanų čekių.

kostiumų ir prekybos sistema yra puiki swing prekybos galimybių naujienlaiškis

Pateikus šį sutikimą laikoma, kad asmuo patvirtina, jog sutinka dalyvauti Lojalumo programoje pagal visas čia išdėstytas taisykles bei supranta savo teises ir pareigas, o šį sutikimą atšaukus, jo asmens duomenys trinami iš Lojalumo programos sistemos ir asmuo Lojalumo programoje nebedalyvauja. PPC Ozas dės pastangas operatyviai, laiku ir iš anksto informuoti Lojalumo programos dalyvius apie minėtus pasikeitimus tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.

Lojalumo programos dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su atliktais Lojalumo programos pakeitimais pateikdamas PPC Ozas rašytinį prašymą atsisakyti kortelės.

Šis marginimo būdas būna aukštos kokybės, geresnės raiškos ir spalvingumo. Sublimacinė spauda ant tekstilės tai užrašų - teksto, nuotraukų ir spalvotų vaizdų, piešinių perkėlimas ant norimo paviršiaus.

PPC Ozas pasilieka teisę vykdyti akcijas ar kitus veiksmus, kurių metu Supereurai būtų suteikiami, panaudojami ar keičiami į Superkuponą kitu santykiu, kitomis sąlygomis ir kita tvarka ar būtų keičiamos Superkortelių pardavimo vietos, mokestis ir sąlygos.

Panašūs įrašai