Monopolijos strategijos uk versija

monopolijos strategijos uk versija

Minėtoje Tvarkoje visi pirkėjai buvo suskirstyti į 5 grupes atsižvelgiant į jų nuperkamus benzino monopolijos strategijos uk versija dyzelino kiekius.

monopolijos strategijos uk versija japoniškų žvakidžių aiškinimas

Numatyta, kad pirkėjams, perkantiems daugiau kaip 70 t benzinų per metus I pirkėjų grupėkaina yra nustatoma tiesioginių derybų būdų, o pirkėjams, perkantiems iki 70 t benzinų per metus II-V pirkėjų grupėskaina Lietuvoje yra nustatoma remiantis Naftos produktų kainų protokolu, atitinkamai pritaikant numatytas prekybos nuolaidas pagal pateikiama lentelę.

Analogiška tvarka buvo taikoma perkant dyzeliną. Šiai grupei nustatoma pardavimo kaina ir nuolaidos nebuvo žinomos kitoms pirkėjų grupėms, o didelis taikomų nuolaidų atotrūkis tarp šios pirkėjų grupės ir kitų grupių nebuvo pagrįstasobjektyviomis ekonominėmis aplinkybėmis.

Nutarimo 6. Tokiu būdu bendrovė siekė išlaikyti aukštesnį degalų pardavimo kainų lygį Lietuvoje ir uždrausti pigesnių degalų patekimą į Lietuvos naftos produktų rinką žr. Nors pagal kokybinius rodiklius tai yra tas pats dyzelinas, bendrovės, pirkdamos dyzeliną pardavimui degalinėse, mokėjo daug didesnę kainą nei tos, kurios pirko dyzeliną pardavimui laivams žr.

Konkurencijos taryba raštu informavo Bendrovę, kad nustatytasis terminas nėra pratęsiamas.

Dvišalė monopolija: charakteristikos ir pavyzdžiai

Remdamasi m. Tarybos reglamento EB Nr. Vertinant, ar ūkio subjekto veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatyme bei Sutartyje įtvirtintą draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, visų pirma reikia apibrėžti atitinkamą rinką, kurioje yra įtariamas galimas piktnaudžiavimas, taip pat nustatyti įtariamo pažeidėjo padėtį šioje rinkoje. Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalį atitinkama monopolijos strategijos uk versija suprantama stochastiška rsi prekybos strategija tam tikros monopolijos strategijos uk versija rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje.

Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintų m. Panašiai nurodoma ir m. Nagrinėjant atitinkamos rinkos apibrėžimo klausimą, visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad rinkos apibrėžimas nėra savitikslis dalykas, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kokia galima konkurencijos problema yra analizuojama ir kokiu tikslu siekiama nustatyti atitinkamos rinkos apibrėžimą.

Kaip nurodoma Pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 10 punkte, atitinkamos rinkos sąvoka glaudžiai susijusi su tikslais, kurių siekiama Bendrijos konkurencijos politika. To paties Pranešimo 12 punkte pateikiama nuostata, kad atitinkamos rinkos apibrėžimo kriterijai paprastai taikomi analizuojant tam tikrą elgesį rinkoje bei analizuojant struktūrinius pakitimus. Tačiau tokia metodika gali duoti skirtingus rezultatus priklausomai nuo tiriamo konkurencijos klausimo pobūdžio.

Pavyzdžiui, geografinės rinkos apimtis gali būti kitokia analizuojant koncentraciją, kai analizė iš esmės yra daroma būsimam laikotarpiui, lyginant su veiklos praeityje analize. Skirtingos laiko perspektyvos kiekvienu atveju gali sąlygoti tai, kad toms pačioms prekėms bus apibrėžtos skirtingos geografinės rinkos priklausomai nuo to, ar Komisija nagrinėja pasiūlos struktūros pakitimą, tokį kaip koncentracija ar kooperatinė bendra įmonė, ar ji nagrinėja klausimus, susijusius su tam tikru elgesiu praeityje.

Tačiau nutarime pateikiamu atitinkamos rinkos apibrėžimu nesiekiama išanalizuoti visų galimų rinkos ypatumų, monopolijos strategijos uk versija tiekimo grandinės lygmenų ir jų specifikos ir pan. Atitinkama rinka šio tyrimo tikslais apibrėžiama būtent atsižvelgiant į tuos veiksnius, kurie yra tiesiogiai reikšmingi vertinant konkurencinio spaudimo ypatumus nagrinėjamo ūkio subjekto, t.

  1. Nuorodos A dvišalė monopolija reiškia rinkos struktūrą, kurioje yra vienas tiekėjas ir vienas pirkėjas.
  2. Kodėl tai yra dar svarbiau, nei bet kada anksčiau reikalauti, kad mūsų naudojama programinė įranga būtų laisva.
  3. Ричард был слишком зачарован увиденным, чтобы реагировать на подначку.
  4. Когда через несколько секунд Элли опустила ребенка на пол, чудесное личико Никки скривилось и она вновь заплакала.

Dėl SSNIP testo [9] Tiek Pranešime dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo punktaitiek ir KT paaiškinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo punktai kaip pagrindiniai rinkos apibrėžimo kriterijai išskiriami paklausos pakeičiamumas, pasiūlos pakeičiamumas ir potenciali konkurencija.

Kaip nurodoma KT paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 7 punkte, paklausos pakeičiamumas yra tiesioginis ir veiksmingiausias tiekėjo elgesį rinkoje varžantis konkurencinis veiksnys. Apibrėžiant rinką reikia nustatyti, ar kitos prekių rūšys ir kitos geografinės teritorijos gali būti veiksmingi alternatyvūs pasiūlos šaltiniai nagrinėjamų ūkio subjektų pirkėjams. Pasiūlos pakeičiamumas ir potenciali konkurencija taip pat įtakoja tiekėjo elgesį rinkoje, tačiau ne iš karto, o tik po tam tikro laiko.

Apibrėžiant atitinkamą rinką į šiuos veiksnius neatsižvelgiama, išskyrus tam tikrus numatytus atvejus. Taigi, pagrindinis kriterijus, kuris yra vertinamas apibrėžiant atitinkamą rinką yra paklausos pakeičiamumas, t. KT paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 8 punkte nurodoma, kad tokio pobūdžio įvertinimas atliekamas tiriant galimą pirkėjų reakciją į mažą ilgalaikį santykinį kainų padidėjimą t.

Taikant šį būdą reikia pradėti nuo prekių, kurias parduoda nagrinėjami ūkio subjektai, ir nuo teritorijos, kurioje jie jas parduoda. Svarbu nustatyti, ar nagrinėjamų cwl prekybos sistema subjektų prekių pirkėjai, reaguodami į mažą pavyzdžiui, nuo 5 iki 10 proc. Jeigu pakeičiamumas gali būti tiek reikšmingas, kad kainos padidinimas taptų nenaudingas, nes sumažintų pardavimų apimtis, monopolijos strategijos uk versija atveju į atitinkamą rinką reiktų įtraukti kitus prekių pakaitalus ir kitas teritorijas.

Toks paklausos pakeičiamumo įvertinimo testas vadinamas hipotetinio monopolisto SSNIP testu, jis nurodomas ir Pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo monopolijos strategijos uk versija punkte. Dėl toliau šiame nutarime nurodytų motyvų šis testas nagrinėjamu atveju nebuvo taikomas. Atitinkama rinka buvo apibrėžiama vadovaujantis kitais KT paaiškinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo nurodytais vertinimo kriterijais bei įrodymais, kurie pateikiami atitinkamose pranešimo dalyse, skirtose prekės ir geografinės rinkos apibrėžimams.

Paklausos pakeičiamumo įvertinimas SSNIP testas kaip tyrimo modelis yra vienas bet ne vienintelis būdas, naudojamas įrodymams apie paklausos pakeičiamumą surinkti.

monopolijos strategijos uk versija kaip uždirbti pinigus per reklamą

Tai yra kiekybinis, hipotetiniseksperimentas, atliekamas naudojant hipotetinį kainos pakėlimą analizuojant hipotetinį monopolistą. Tokio testo rezultatai visada esmingai priklauso nuo to, kokios prielaidos kurios yra neišvengiamos, nes į visus veiksnius atsižvelgti neįmanoma priimtos ir nuo to, kokie naudojami pirminiai duomenys. Būtent dėl sunkumų tinkamai parinkti pradinius duomenis šio testo atlikimui piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejais šis testas yra praktiškai sunkiai pritaikomas.

Tai pripažįsta tiek Europos Komisija, tiek ir kitos Europos konkurencijos institucijos, tokios kaip Didžiosios Britanijos Sąžiningos prekybos biuras ang. Office of Fair Trading. Anot Europos Komisijos, reikia remtis keletu metodų įrodymų rinkai apibrėžti, nes bet kokio vieno iš jų naudojimas ves prie netinkamo rinkos apibrėžimo. Pavyzdžiui, minėtos analizės 13 p. Pranešime monopolijos strategijos uk versija atitinkamos rinkos apibrėžimo taip pat nurodoma, kad apskritai, ir ypač susijungimų analizei, kaina, į kurią reikia atsižvelgti, būtų vyraujanti rinkos kaina.

Tačiau tai netinka tuomet, kai vyraujanti kaina nustatoma nepakankamos konkurencijos sąlygomis. Tiriant piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, ypač reikia atsižvelgti į faktą, kad vyraujanti kaina jau gali būti gerokai padidėjusi 19 punktas.

Didžiosios Britanijos konkurencijos institucijos paskelbtame dokumente, skirtame rinkos apibrėžimo problematikai dominavimo bylose [12]detaliai nagrinėjami SSNIP testo trūkumai ir pritaikymo sunkumai piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bylose 2. Šiame dokumente teigiama, kad pagrindinis sunkumas, bandant pritaikyti SSNIP testą ne susijungimų bylose yra būtent atitinkamos kainos ribos, nuo kurios turėtų būti skaičiuojamas minėtas kainos padidėjimas, parinkimas.

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Nagrinėjant susijungimą reikia nustatyti tas prekes, kurios riboja besijungiančių šalių nustatomas kainas dabartiniame lygmenyje, todėl galima pagrįstai kelti klausimą, ar prekės yra pakeičiamos esant tam tikroms vyraujančioms metatraderio prekybos sistema. Tačiau ne susijungimų atvejais vyraujančios kainos nebūtinai yra tinkama riba, nuo kurios prekybos orų galimybės turėtų būti vertinamas galimas kainos pakėlimas ir jo pelningumas.

Tokia problema iškyla dėl to, kad pelną maksimizuojančios įmonės visada nustatys tokią kainą, kad tolesnis kainų pakėlimas bus nepelningas. Tariamas monopolistas gali susidurti su tam tikru pakeičiamumu jo prekėms esamomis kainomis tik todėl, kad jis jau nustatė savo kainas aukščiau konkurencinio lygio ir jas pakėlė iki tiek, kad kitos prekės tampa pakaitalais.

Kitaip tariant, prekės gali būti įvertintos kaip pakaitalai pagal vyraujantį kainų lygį, tačiau jos nebūtinai yra pakaitalai, jeigu būtų vertinama konkurencinio lygio kaina. Dėl šios priežasties standartinio rinkos apibrėžimo testo taikymas siekiant nustatyti paklausos pakeičiamumą pagal egzistuojančias kainas sistemiškai lems per plačios rinkos apibrėžimą nagrinėjant dominavimo atvejus, dėl ko bus nepakankamai įvertinta nagrinėjamo ūkio subjekto rinkos dalis ir jo turima rinkos galia 2.

Suspense: The Dead Sleep Lightly / Fire Burn and Cauldron Bubble / Fear Paints a Picture

Analogiški sunkumai taikyti SSNIP testą ne susijungimų, o piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bylose įžvelgiami ir konkurencijos politikai skirtoje mokslinėje literatūroje. Pavyzdžiui, M. Motta nurodo, kad SSNIP testo taikymas naudojant informaciją apie esamas kainas gali nulemti per platų rinkos apibrėžimą būtent dėl to, kad tiriamas ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį ir dėl tokios savo padėties jis jau yra nustatęs tokias aukštas kainas, kad tolimesnis jų kėlimas būtų nepelningas [14].

Rinkos apibrėžimo problema galėtų būti nesunkiai išspręsta nustačius konkurencinio lygio kainas ir palyginus jas su nagrinėjamo ūkio monopolijos strategijos uk versija taikomomis kainomis, deja, praktiškai šis uždavinys yra neįgyvendinamas absoliučia dauguma atvejų, kadangi nėra tinkamų ir patikimų metodų konkurencinio lygio kainai nustatyti.

Dėl visų šių priežasčių, susijusių su SSNIP testo taikymo problematika, ir atsižvelgiant į kitus byloje surinktus ir toliau šiame nutarime išdėstytus įrodymus bei aplinkybes, kurios leidžia daryti pagrįstas išvadas dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, SSNIP testas nebuvo taikomas, o paklausos pakeičiamumas buvo vertinamas pagal kitus KT paaiškinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo nurodytus kriterijus.

Prekės rinka Prekės rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, kurioje nurodyta, kad prekės rinka — visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas, Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.

Atsižvelgiant į minėtus teisės aktus, nustatytas faktines aplinkybes bei praktiką, išskirtinos dvi prekės rinkos, t. Pirkėjo vartotojo požiūriu benzinas neturi artimų pakaitalų — kitos paskirties naftos produktų, pvz. Minėtų variklių pakeitimas praktikoje nėra naudojamas, nes tai susiję su didelėmis finansinėmis išlaidomis ir rizika pakenkti automobilio efektyviam darbui.

Benzino pakeičiamumas, pavyzdžiui, kita naftos produktų rūšimi — automobilių dujomis, taip pat reikalauja papildomų finansinių investicijų specialiai įrangai įrengti. Be to, automobilių dujų kainos yra kelis kartus mažesnės už monopolijos strategijos uk versija kainas.

monopolijos strategijos uk versija apskaičiuoti akcijų pasirinkimo sandorių kainą

Benzinai, kaip atskira degalų rūšis, yra naudojami tos pačios konstrukcijos benzininiams varikliams. Benzinų gamybai yra naudojami bendrieji reikalavimai standartas [20]kuriuose numatytos benzino savybės, nepriklausomai nuo benzino rūšies, pavyzdžiui, švino kiekis, tankis esant 15 Csieros kiekis ir kt. Benzinų rūšys turi atitikti tam tikras technines charakteristikas, tačiau techninių charakteristikų pagal standartus skirtumai neturi lemiamos įtakos benzino rūšių tarpusavio pakeičiamumui.

Pagrindinis rodiklis, kuris apsprendžia benzino rūšį, yra oktaninis skaičius. Oktaninis skaičius yra nurodytas benzino rūšių pavadinime. Benziną A galima pakeisti benzinu A ir atvirkščiai.

Taip pat galima pakeisti benziną A benzinu A ir atvirkščiai. Įvertinant tai, kad daugumos šiuolaikinių automobilių varikliai yra kuriami naudoti benziną A ir, esant nedideliam oktaninio skaičiaus skirtumui tarp atskirų rūšių benzinų, galima keisti vienos rūšies benziną į kitą. Paprastai automobilio techniniame pase yra nurodyti rekomenduojami vartoti benzinai A, A arba benzinai A, A Vienos rūšies benzino pakeitimas kitos rūšies benzinu iš esmės priklauso nuo variklio galingumo ir galimų pirkėjo išlaidų dėl kainų skirtumo ir kuro sunaudojimo.

Benzino A pakeičiamumas benzinu A ir atvirkščiai, kaip ir benzino A pakeičiamumas benzinu A ir atvirkščiai, galimas ir kainos atžvilgiu.

monopolijos strategijos uk versija prekybos manekenams forex pamoka

Benzinas A sudaro labai nedidelę dalį benzinų pardavimuose, pvz. Taigi, pirkėjo vartotojo požiūriu benziną A iš esmės galima pakeisti kita rūšimi t. Tai lemia skirtingi standartai benzino ir dyzelino gamybai, pagal kuriuos yra taikomos skirtingos gamybos technologijos, taip pat skirtingi kaštai pavyzdžiui, skirtingas akcizo mokesčio dydis ir kt.

Gamintojo, kaip ir aukščiau minėto pirkėjo vartotojo požiūriu minėtų benzino rūšių pakeičiamumas tarpusavyje yra galimas, nes iš esmės benzino gamybai yra taikomi bendrieji reikalavimai standartaio benzino pardavimai iš gamyklos nėra susiję su papildomomis išlaidomis pagal benzino rūšis. Analogiška padėtis gamintojo ir pirkėjo vartotojo požiūriu yra dyzelino prekės rinkoje.

Dyzelinas yra skirstomas į C, E, F, 1 ir 2 klases, priklausomai nuo sezoniškumo, tačiau nei gamintojo požiūriu, nei pirkėjo vartotojo požiūriu dyzelino rinką skirstyti į smulkesnes rinkas nėra tikslinga, nes priežastys bendrieji standartai [24]technologijos, tas pats automobilio variklis ir kt.

EUR-Lex Access to European Union law

Pastebėtina, kad atskirų prekės rinkų pagal benzino ar dyzelino rūšis neišskiria ir Suomijos konkurencijos institucija, nagrinėdama piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejį naftos produktų gamybos ir pardavimo sektoriuje [25].

Įvertinant aukščiau išvardintas aplinkybes benzino ir dyzelino savybes, naudojimą ir kainasišskiriamos dvi atskiros prekės, t.

monopolijos strategijos uk versija anglijos prekybos sistema

Šios dvi prekės tiekimo grandinėje juda nuo gamintojo iki vartotojo per kelis lygmenis, kurių įvertinimas pateikiamas toliau. Dėl pagamintų naftos produktų tiekimo lygmenų Tyrimo metu buvo įvertinti skirtingi tiekimo lygmenys.

monopolijos strategijos uk versija indekso pasirinkimo sandoriai skiriasi nuo akcijų pasirinkimo variantų šiais būdais

Toliau pagamintas produktas juda pasroviui nuo gamintojo link galutinio vartotojo. Šioje platinimo grandinėje taip pat veikia didmeniniai ir mažmeniniai pirkėjai žr. Taip pat nežymią produkcijos dalį MN parduoda tiesiai mažmenininkams, užsiimantiems vien tik šia veikla.

Naftos produktų gamyba negali būti atskirta nuo pardavimų iš gamyklos veiklos.

Panašūs įrašai