Prekyba padengtais pirkimo sandoriais

Vertybinių popierių komisijos                                   Nacionalinės vertybinių popierių m. Ši instrukcija reglamentuoja tiesioginių pirkimo-pardavimo ir mainų sandorių sudarymą Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje toliau — birža ir atsiskaitymą už juos. Pavedimai pateikiami biržos Prekybos ir atsiskaitymų skyriui biržos Valdybos nustatytu laiku.

Pirkimo pardavimo opcionas įpareigoja, Opcionų išleidėjas yra Ne biržos opcionų tarpininkai

Punkto pakeitimai: Nr. Minimalų tiesioginio sandorio dydį vykdomuoju raštu nustato biržos Valdyba. Tiesioginiu pirkimo-pardavimo sandoriu įsigyjamo VP kaina negali skirtis nuo šio VP rinkos kainos procentais daugiau kaip biržos Valdybos vykdomuoju raštu nustatytu dydžiu.

Keletas minčių apie emocijas investuojant

Jei tiesioginį sandorį sudaro FMĮ savo vardu, išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas tarp dviejų FMĮ, tai toks sandoris yra sudaromas VP kursu, nustatytu prieš paskelbiant papildomų pavedimų priėmimą. Jei VP kursas iki papildomų pavedimų priėmimo nebuvo nustatytas, tai tokie sandoriai sudaromi kaina, esančia anksčiau nustatyto VP kurso svyravimo ribose. Sudaromi biržoje tiesioginiai sandoriai yra registruojami biržos Prekybos ir atsiskaitymų skyriuje.

prekyba padengtais pirkimo sandoriais

VP pirkimo-pardavimo ir mainų sutartys sudaromos vadovaujantis tipinėmis sutarčių formomis: 5. Papildyta punktu: Nr. Atsiskaitymus už tiesioginius sandorius prižiūri biržos Prekybos ir atsiskaitymų skyrius.

prekyba padengtais pirkimo sandoriais

Atsiskaitymai už juos vyksta atskirai pagal kiekvieną tiesioginį sandorį. Biržos Garantinis fondas tiesioginių sandorių nedengia. Jei tiesioginį pirkimo-pardavimo sandorį sudaro prekyba padengtais pirkimo sandoriais skirtingos FMĮ savo klientų savo vardu ar du vienos FMĮ klientai ir tiesioginio sandorio sutartyje numatyta, kad atsiskaitymai už šį sandorį vyks per kliringo banką, tai atsiskaitymai turi vykti pagal tvarką, nustatytą biržos Valdybos patvirtintoje instrukcijoje Nr.

FMĮ, kuriai trūksta lėšų arba VP atsiskaityti su tiesioginio sandorio šalimi, moka biržai baudą, lygią litų. Baudos dydis biržos Valdybos sprendimu gali būti indeksuojamas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamu bendru vartojimo kainų indeksu.

Padengtas pardavimo opcionas - Trumposios ir opciono pozicijos Pirkimo pardavimo opcionas įpareigoja, Opcionų išleidėjas yra Ne biržos opcionų tarpininkai Kuo užsienio valiutos pasirinkimas skiriasi nuo įprasto? Pardavimo pasirinkimo sandorio koncepcija. Valiutos galimybės.

Jei viena FMĮ sudaro sandorį savo vardu arba tarpininkauja dviem savo klientams, sudarantiems tiesioginį pirkimo-pardavimo sandorį, tai atsiskaitymai už šį tiesioginį sandorį tarp pirkėjo ir pardavėjo gali vykti tiesiogiai, numatant atsiskaitymų terminus ir tvarką tiesioginio sandorio sutartyje.

FMĮ perrašo nupirktus VP į kliento-pirkėjo sąskaitą tą darbo dieną, kai gauna iš kliento-pardavėjo atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą: pirkėjo ir pardavėjo parašais patvirtintą dokumentą, liudijantį apie jų visišką pirmą dalinį atsiskaitymą ar mokestinio pavedimo kopiją.

Kategorija: Statyba - Padengtas ir neuždengtas pasirinkimas

Dokumento kopiją, patvirtinančią atsiskaitymus mainų atveju tai yra išrašai iš šalių VP sąskaitų apie sukauptus VPFMĮ privalo pateikti biržos Prekybos ir atsiskaitymų skyriui ne vėliau prekyba padengtais pirkimo sandoriais tą pačią darbo dieną, kai bus padaryti atitinkami įrašai sandorio šalių sąskaitose.

Jei vienai iš sandorio šalių pritrūksta VP arba pinigų atsiskaityti su kita sandorio šalimi, FMĮ privalo sustabdyti tokio sandorio vykdymą ir informuoti apie tai biržos Valdybą bei sandorio šalis ir sumokėti biržai 7 punkte nurodyto dydžio baudą.

  1. Rsi ir stochastinė strategija
  2. Opciono prekyba manekenų knyga
  3. Opcionų prekyba, jos sutartys ir strategijos.
  4. Она едва могла говорить, поддаваясь эмоциям.
  5. Uždirbti papildomų pinigų

Biržos Valdybai pareikalavus, FMĮ privalo pateikti visus turimus dokumentus apie sustabdytą tiesioginį sandorį. Atsiskaitymai už tiesioginį sandorį, kurį sudaro dvi skirtingos FMĮ savo klientų vardu savo vardutaip pat gali vykti tiesiogiai, t.

Sprendimą leisti atsiskaityti ne per kliringo banką priima biržos Valdyba, gavusi FMĮ prašymą bei atitinkamus dokumentus: šalių sudarytą pirkimo-pardavimo ar mainų sutartį arba rašytinį susitarimą dėl atsiskaitymų.

prekyba padengtais pirkimo sandoriais

Biržos Valdyba sprendimą turi priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po FMĮ prašymo gavimo ir informuoti apie tai prašymą pateikusią FMĮ. Šiais atvejais atsiskaitymų tvarka ir terminai yra detalizuojami sudaromoje tiesioginio sandorio sutartyje. Jei atsiskaitymai už tiesioginį sandorį, kurį sudaro dvi skirtingos FMĮ, vyksta ne per kliringo banką, FMĮ-ės tiesioginio sandorio sutartyje nurodytą atsiskaitymų dieną iki Biržos Prekybos ir atsiskaitymų skyrius, gavęs šiuos dokumentus, tą pačią darbo dieną iki Jei atsiskaitymai už tiesioginį sandorį, kurį sudaro dvi skirtingos FMĮ klientų ar savo vardu, vyksta ne per kliringo banką, biržos Prekybos ir atsiskaitymų skyrius, negavęs tiesioginio sandorio sutartyje nurodytą dieną iš FMĮ, atstovaujančios Pardavėjui ar FMĮ-Pardavėjoo mainų atveju — iš abiejų FMĮ atsiskaitymus patvirtinančių dokumentų, kreipiasi į biržos Valdybą dėl tokio sandorio sustabdymo ir informuoja apie tai FMĮ-es.

FMĮ, dėl kurios kaltės buvo sustabdytas tiesioginis sandoris, moka biržai 7 punkte nurodyto dydžio baudą.

Padengtas ir neuždengtas pasirinkimas

Jei biržos Valdyba leido dviem FMĮ, veikiančioms klientų ar savo vardu, atsiskaityti už tiesioginį sandorį ne per kliringo banką ir sudarant pirkimo-pardavimo ar mainų sandorį yra nesilaikoma šia instrukcija patvirtintų tipinių sutarčių formų nuostatų, o sandorio šalis šalys dėl to patiria nuostolius, birža privalo atlyginti sandorio šaliai šalims atsiradusią žalą.

Biržos Valdyba privalo išnagrinėti sutarties nevykdymo priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas tiesioginis sandoris, ir savo išvadas bei tyrimo medžiagą pateikti Vertybinių popierių komisijai.

prekyba padengtais pirkimo sandoriais

Biržos Valdyba gali sustabdyti FMĮ, dėl kurios kaltės buvo sustabdytas tiesioginis sandoris, veiklą biržoje iki baudos biržai sumokėjimo. Informacija apie visus tiesioginius sandorius VP pavadinimas, kodas, kaina, perleidžiamų VP kiekis, sandorio sudarymo data yra skelbiama biržos Biuletenyje. Ši instrukcija įsigalioja biržos Valdybos sprendimu.

prekyba padengtais pirkimo sandoriais

Panašūs įrašai