Universiteto absolventų santykių strategija

VU rektorius: pažiūrėkite, kur dirba mūsų universitetų absolventai

Tai ne tik džiugina šio universiteto vadovybę, bet ir įpareigoja nuosekliai rūpintis studijų kokybe. VU buvo įkurtas Kokybės vadybos centras KVCkurio pagrindinis siekis — glaudžiai bendradarbiaujant su visa Universiteto bendruomene sukurti gerai funkcionuojančią  veiklų kokybės vadybos sistemą. Kaip pabrėžia šio centro direktorė Inga Milišiūnaitė, labai svarbu įsisąmoninti, kad kuris nors vienas padalinys negali tapti viso universiteto studijų kokybės garantu.

Kokybiškos studijos — tai bendros visos VU bendruomenės pastangos, tačiau KVC atlieka svarbų darbą, analizuodama esamą situaciją, išryškindama strateginius tikslus, prioritetus, siūlydama priemones, kurios leistų veiksmingiau reaguoti į naujus iššūkius. Įgyvendinant projektą,VU bendruomenės pastangomis parengta kokybės užtikrinimo politika ir studijų kokybės gerinimo strategija, parengti kokybės vadovas ir sistemos modelis, metodinė medžiaga bei organizuoti mokymai  administracijos darbuotojams, atsakingiems už sistemos kūrimą ir įgyvendinimą, studijų programų komitetų nariams.

Fakultetų kokybės koordinatoriai ir kiti atstovai taip pat lankėsi Airijos Korko ir Belgijos Gento universitetuose, kur susipažino su pažangiausia studijų kokybės vadybos praktika. Apie tai kaip sekasi šį projektą įgyvendinti, su kokiais iššūkiais, problemomis tenka susidurti ir kuo jau galima pasidžiaugti, dalijasi VU bendruomenės atstovai, kokybės koordinatoriai ir kokybės komiteto nariai, kurie  yra ir vieni pagrindinių projekto vykdytojų, taip pat ir studentai.

universiteto absolventų santykių strategija

Aukštasis mokslas nėra nei gaminys, nei paslauga Vilniaus universiteto Studijų komiteto pirmininkas prof. Alfredas Račkauskas teigia, jog aukštojo mokslo  kokybė — tai transformacijos procesas, kurio tikslas —  parengti kompetentingus specialistus, gebančius prisitaikyti prie nuolat kintančios  aplinkos ir suprantančius asmeninės pažangos svarbą. Pasak jo, studijų kokybę formuoja visi be išimties studijų dalyviai: studentai, dėstytojai, aptarnaujantis personalas, taip pat auditorijos, laboratorijos, galimybės sportuoti, ilsėtis ir  t.

O ją apibūdina pasiekti studijų rezultatai: įgytos žinios bei išugdyti gebėjimai. Tačiau prof. Račkauskas įspėja, kad aukštasis universiteto absolventų santykių strategija nėra nei gaminys, nei paslauga. Todėl jam negalime taikyti verslui būdingų kokybės apibrėžimų. Račkausko įsitikinimu, turime atsargiai kalbėti ir apie studijų  kokybės užtikrinimo  sistemas, nes Lietuvoje esama tendencijos švietimo kokybę suvesti į  tam tikrų administracinių reformų įgyvendinimą.

Profesoriaus manymu, dėl to daugėja biurokratinių procedūrų, trukdančių dėstytojų ir tyrėjų pažangai, universitetų ir institutų valdymui. Jis įžvelgia aukštojo mokslo politikos tolsmą nuo tradicinių humanistinių švietimo tikslų, orientaciją į pragmatiškus geresnių įsidarbinimo galimybių tikslus.

VU rektorius: pažiūrėkite, kur dirba mūsų universitetų absolventai - DELFI

Kokybiškoms studijoms reikalinga savianalizės drąsa VU tarptautinių  santykių ir politikos mokslų instituto direktoriaus pavaduotoja dr. Margarita Šešelgytė sako, kad, paprasčiausiai tariant, studijų kokybė — tai geros studijos, o jos geros tada, jei iš universiteto išeina puikiai išsilavinę jauni žmonės, kurie yra labai paklausūs darbo rinkoje.

Norint studijų kokybę apibrėžti profesionaliau, akademiškiau, pasak M. Šešelgytės, tai reikėtų išskaidyti į keletą sudedamųjų dalių. Antras studijų kokybės komponentas — tai programos, atitinkančios šiuolaikinę dvasią, nuolat atnaujinamos, kuriamos, domintis, kas vyksta darbo rinkoje, domintis pasaulio tendencijomis, kad neiškristum iš konteksto, gera studijų bazė.

Dėstytojai — taip pat vienas pagrindinių studijų kokybės aspektų. Pasak M. Šešelgytės, visų pirma dėstytojas turi būti geras pedagogas, sugebantis motyvuoti, įkvėpti studentą. Be abejo, dėstytojas turi būti ir geras savo srities specialistas. Sąlygos, kurias aukštojo mokslo įstaiga gali suteikti jam — ne vien pinigai, bet ir galimybė tobulėti, atnaujinti žinias, stažuotis užsienyje — taip pat svarbus studijų kokybės veiksnys. TSPMI lektorius  dr. Deividas Šlekys apgailestauja, kad neretai studijų kokybė yra susiaurinama iki atskirų kursų, dėstymo kokybės universiteto absolventų santykių strategija.

Tai nėra tikslu, nes visų pirma turi būti aiškiai suvokiama, kodėl universiteto absolventų santykių strategija konkretūs kursai, ko tuo siekia fakultetas, universitetas, turėti aiškią viziją, tikslus. Taip pat tą turi žinoti ir universiteto bendruomenė — administracija, dėstytojai studentai. Šlekio tvirtinimu, studijų kokybę universitete turi užtikrinti ne tam tikras padalinys, o tai turi daryti visi.

Universitetinės studijos negali būti banali diplomų kalvė Filosofijos fakulteto, kokybės koordinatorė doc.

  1. Dėl ASU plėtros strategijos iki m.
  2. Atšauktų akcijų pasirinkimo sandorių apskaita
  3. Kaip kripto kompanijos udirba pinigus
  4. STRATA - R. Reimeris: universitetai jungsis, o kaip kolegijos?
  5. Svarbios yra ir kompetencijos, ir asmeninės savybės.
  6. Balstogės universitetas

Nijolė Radavičienė teigia, kad kaip ir bet kurioje kitoje srityje, kokybė — tai dalyko atitikimo savajam pašaukimui ar paskirčiai laipsnis. Kalbant apie studijų kokybę, docentė akcentavo, jog reikia siekti, kad universitetinės studijos nebūtų vien banali diplomų kalvė, o iš tiesų įkūnytų mokslo ir studijų vienovės principą, kad teiktų kūrybinį ar atradimo džiaugsmą ir dėstytojams,  ir studentams, kad vyrautų atvirumo ir pasitikėjimo atmosfera.

Tai ir būtų pagrindiniai kokybiškų studijų ženklai arba rodikliai. Studijų kokybė yra įsipareigojimas ateičiai Orientalistikos studijų centro direktoriaus pavaduotojas, kokybės koordinatorius doc. Valdas Jaskūnas pabrėžė, kad nors esama įvairių studijų kokybės apibrėžimų, visi jie apima dviejų studijų procese dalyvaujančių suinteresuotų grupių — universiteto ir visuomenės — įsipareigojimą kurti žinias ir puoselėti jomis grįstą kūrybišką veikimą. Tad studijų kokybės suvokimas priklauso tiek nuo universiteto, tiek nuo visuomenės brandos, jos lūkesčių.

Jaskūnas taip pat išreiškė susirūpinimą, kad universitetai gali tapti diplomų kalvėmis, nes  studijų kokybė neretai matuojama tik efektyvumo, patrauklumo, matomumo kriterijais, kurie leidžia kalbėti apie trumpalaikę perspektyvą.

Pasako jo, studijų kokybė veikiau yra įsipareigojimas ateičiai. Studijų kokybė — bendruomenės susitarimo dalykas Apie tai, kaip kokybiškas studijas suvokia studentai, pasiteirauta VU Studentų atstovybės prezidento Armino Varanausko.

Šis pabrėžė, kad diskusijos apie studijų kokybė yra nesibaigiančios, nes pati studijų kokybės sąvoka yra nuolat apmąstomo ir peržiūrimo susitarimo dalykas.

Tačiau ir po to, kai pateikė šį ilgą apibrėžimą, A. Varanauskas pridūrė, kad susitarimo aspektas, kalbant apie kokybę, svarbiausias. Kokybės kultūros VU puoselėjimas: vertybės, būdai, priemonės Kaip matome, nuomonės gana įvairios ir visos akcentuoja vis kitą studijų kokybės vadybos aspektą. VU kokybės vadybos centrui tenka nelengva užduotis šią akcentų įvairovę paversti darniai veikiančios sistemos tobulinimo įrankiu. Pasak KVC dirbančių specialistų, vienas iš studijų kokybės universiteto absolventų santykių strategija veiksmingumą lemiančių veiksnių yra sisteminga studijų kokybės stebėsena, vertinimas, analizė ir rezultatų panaudojimas studijų kokybės tobulinimui.

Taip pat  labai svarbu užtikrinti, kad egzistuotų grįžtamasis ryšys, ir čia taip pat reikalinga sistema, skatinanti visus bendruomenės narius bendradarbiauti.

Žukauskas sutiko su DELFI atvirai pakalbėti ne tik apie tai, kaip pavyko to pasiekti, bet ir kas trukdo kilti aukščiau. Anot A.

Anot VU Studijų komiteto pirmininko prof. Račkausko, kalbant apie VU kokybės strategiją, labai svarbu, kad joje numatyta skatinti studentų mokslinį aktyvumą.

Profesoriaus įsitikinimu, sumenkus studentų mokslinių draugijų veiklai daugelyje universitetų ir norint  pakeisti daugumos studentų požiūrį į mokslinę veiklą, reikia imtis inovatyvių priemonių. Taip pat, pasak profesoriaus, svarbu pritraukti gabius ir motyvuotus abiturientus.

Docentė  M. Pasak TSPMI prodekanės, studijų kokybės reikalavimai aiškiai aprašyti instituto strateginiame plane, kuris kasmet peržiūrimas, atnaujinamas.

Stengiamasi nuolat palaikyti grįžtamąjį ryšį su studentais, kuriems po kiekvieno semestro išdalijamos grįžtamojo ryšio anketos, taip pat organizuojami administracijos susitikimai su studentais, grupių seniūnais, kuriuose svarstomi visi iškilę klausimai, taip pat ir susiję su studijų kokybe. Šešelgytės, kitas svarbus dalykas, siekiant užtikrinti studijų kokybę jų institute — kas kelios savaitės organizuojami administracijos susitikimai su studentų grupių seniūnais, siekiant išvengti nesusipratimų ir neaiškumų, iškart sprendžiant iškilusius klausimus bei problemos, tuoj pat  susisiekiant su dėstytojais ir drauge konsultuojantis.

Pagrindinis Apie mus Naujienos R. Reimeris: universitetai jungsis, o kaip kolegijos? Nors universitetų tinklo žemėlapis kol kas išlieka nevienareikšmiškas, jo kontūrus jau matome: aukštojo mokslo ekscelencijos salas telksime Vilniuje ir Kaune, čia veiks po vieną klasikinį, plačios aprėpties tyrimų universitetą, taip pat galės veikti ir profiliniai technologijos, sveikatos mokslų bei menų universitetai. Klaipėdoje ir Šiauliuose bus išlaikyti regiono poreikius tenkinantys universitetinio mokslo centrai, jie galės būti kitų universitetų padaliniais.

Docentės N. Radavičienės tvirtinimu, svarbiu studijų kokybės užtikrinimo instrumentu tapo KVC, kartu su Studijų direkcija ir fakultetų kokybės koordinatoriais, atliekama esamų studijų kokybės stebėsena, taip pat docentė teigė nuolat besidominti gerosiomis praktikomis tiek kituose VU padaliniuose, universiteto absolventų santykių strategija kitose aukštosiose mokyklose, ir tai labai svarbus postūmis nuolat permąstyti ir tobulinti situaciją.

Ji paminėjo ir paraleliai vykstančią gerosios akademinės patirties sklaidą universiteto viduje, dėstytojų meistriškumo kursus, elektroninius mokymosi kursus apie studijų programų rengimą, vertinimą bei tobulinimą ir apie kokybės vadybos planavimą, kokybės koordinatoriams suteiktas galimybes KVC renginiuose ir išvykose susipažinti su  užsienio universitetų praktika kokybės vadybos srityje.

Docentas V. Jaskūnas pasidžiaugė, kad VU nepasiduoda Lietuvoje išpopuliarėjusiam būdui viską reguliuoti teisinėmis priemonėmis, nuvertinant dialogą ir diskusiją.

universiteto absolventų santykių strategija

Kuriant akademinę kultūrą, direktyvų ir nuobaudų kelias, docento teigimu, nėra tinkamas. Pasak jo, labai svarbu, jog VU ir toliau išsaugotų pagarbą diskusijai, įsiklausymui į įvairias pozicijas ir bendro sutarimo paieškoms. Tai esą ypač svarbi gyvybingos akademinės institucijos tapatybės dalis. Pasidžiaugti yra kuo Kalbėdami apie studijų kokybės puoselėjimą Vilniaus universitete, jo atstovai pasidžiaugė ir šioje srityje pasiektais rezultatais.

Pasak prof.

Universiteto absolventai

Račkausko, akivaizdus kokybės tobulinimo rezultatas yra jau tai, kad universitetas figūruoja garsiausiuose pasaulio universitetų reitinguose. Taip pat kaip pasiekimą kokybės srityje profesorius  paminėjo ir  gretutinių studijų, leidžiančių studentams įgyti dvigubą bakalauro laipsnį,  pradžią bei Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos ECTS diegimą VU.

Jaskūnas pasidžiaugė, kad bendromis pastangomis VU per dvidešimt metų pavyko sukurti tai, ko nepasisekė padaryti per beveik dviejų šimtmečių laikotarpį nuo XIX a. Jis viliasi, kad per kitą dešimtmetį Orientalistikos centras galėtų tapti tarptautiniu mastu nedideliu, bet dinamišku akademiniu centru, kuriuo būtų galima ne tik džiaugtis, bet ir pagrįstai didžiuotis.

Problemos, iššūkiai ir sprendimai Bet kurioje veikloje tenka grumtis su įvairiais sunkumais, didesnėmis ar mažesnėmis kliūtimis, iššūkiais. Ne išimtis — ir studijų kokybės užtikrinimas geriausi swing prekybos indijoje rodikliai tobulinimas.

universiteto absolventų santykių strategija

Visų pirma, kaip ir daugelyje sričių, čia susiduriama su nepakankamais finansiniais ištekliais, pradedant dėstytojų atlyginimais ir baigiant paskatinimo už gerą darbą kokybės srityje nepakankamumu. Radavičienė patikino, kad nors tiesioginio ryšio tarp dėstytojo atlygio ir jo darbo su studentais kokybės nėra, tačiau nepakankamas atlyginimas verčia dėstytojus dirbti universiteto absolventų santykių strategija vietose. Tai padidina jų darbo krūvį, ir jiems tampa sunku rasti laiko sutelktiems pokalbiams su studentais.

Dėl ASU plėtros strategijos iki 2020 m. ir strateginio plano 2012-2014 metams

Kita vertus, nors studijų kokybės vertinimui labai reikšmingas yra studento bendravimas su dėstytojais, individualios konsultacijos, tačiau tą įgyvendinti trukdo nors ir paprasta, tačiau, rodos,  neįveikiama kliūtis — dėstytojai neturi atskirų darbo kabinetų, tad tokie pašnekesiai turi vykti ne pačiose tam tinkamiausiose vietose ir dažnai paskubomis. Šią problemą, pasak N. Radavičienės,  bent iš dalies padėtų išspręsti kitoks požiūris į pedagoginės ir mokslinės veiklos santykinę reikšmę vertinant dėstytojo darbą.

Tradiciškai VU dėstytojas labiausiai vertinamas dėl paskelbtų mokslinių publikacijų skaičiaus, ir tai turi lemiamą vaidmenį suteikiant jam mokslinį laipsnį ar pedagoginį vardą.

Panašūs įrašai